Hääyö-vihkitapahtumassa kirkkohäät ainutlaatuisesti ja helposti

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta kutsuu pareja vihittäväksi avioliittoon vuosittain järjestettävissä vihkitapahtumissa. Hääyön tarkoitus on tarjota valmiina kaunis ja mutkaton, mutta arvokas tilaisuus sanoa tahdon ilman hääjärjestelyjen aiheuttamia paineita. Vastaavia häätapahtumia järjestetään ympäri Suomen. Kirkkoon tarvitaan vain oma rakas ja todistus avioliiton esteiden tutkinnasta. Lisätietoja Hääyöstä ja tapahtumista eri puolella Suomea löydät Hääyö.fi-sivuilta.

Sormukset, valkoisia ja häärekvisiittaa. Hääyö-tapahtuman logo. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta.

Ajan varaaminen Hääyössä vihkimiseen

Vihkiaikoja on tarjolla puolen tunnin välein kello 18–22.30. Vihkiaika varataan Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimistosta, arkisin klo 9-12 ja 13-15 puhelinnumerosta 040 804 9333.

Hääparin vihkiaikana palvelusvuorossa oleva pappi ottaa yhteyttä ja sopii etukäteistapaamisesta tai -keskustelusta.

Mitä pitää ottaa huomioon?

Ennen avioliittoon vihkimistä tutkitaan, ettei aiotulle liitolle ole laillista estettä. Parin on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on otettava mukaan vihkitilaisuuteen.

Esteettömyystodistuksen saa siltä väestörekisterinpitäjältä, jonka rekisterissä vihittävät ovat. Jos osapuolet ovat kirjoilla eri rekistereissä, käännytään jommankumman rekisterinpitäjän puoleen. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäsenten avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu Tampereen aluekeskusrekisterissä. Esteiden tutkinnan voi tilata myös sivustolla esteidentutkinta.fi.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä ev. lut. kirkon jäseniä. Jos toinen vihittävistä kuuluu muuhun kristilliseen kirkkokuntaan ja toinen ev. lut. seurakuntaan, on vihkiminen yleensä mahdollista. Vihkimisen edellytykset tarkastetaan palvelutoimistossa esteettömyyttä tutkittaessa.

Jos rippikoulu on jäänyt syystä tai toisesta käymättä, pappi järjestää vihittävälle aikuisrippikoulun, jonka päätteeksi vihittävä konfirmoidaan.

Kotiseurakunta lahjoittaa avioliittoon vihittäville Raamatun. Jos avioliittoon vihittävät ovat muualta kuin Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta, he voivat pyytää Raamatun oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

Vihkiparin niin toivoessa avioliitto kuulutetaan kirkossa ja heidän liittonsa puolesta rukoillaan jumalanpalveluksessa. Pari saa itse valita missä ja milloin ilmoitus luetaan.

Juhlan musiikki

Kanttori soittaa alku- ja loppusoiton. Lisäksi juhlassa lauletaan yksi virsi. Musiikkitoiveista voi ilmoittaa vihkikeskustelussa papille.

Hääyö-vihkitapahtuma pähkinänkuoressa:

  • Hääyö on tunnelmallinen vihkitilaisuus, jossa vihitään useampi pari saman illan aikana.
  • Kirkkoon tarvitaan vain oma rakas sekä todistus avioliiton esteiden tutkinnasta. Esteiden tutkinnan voi tilata myös sivustolla esteidentutkinta.fi.
  • Vihkipari voi kutsua kirkkoon omia vieraitaan. Vieraiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Kullekin parille vieraineen varataan puoli tuntia.
  • Kanttori soittaa alku- ja loppusoiton, lisäksi juhlassa lauletaan yksi virsi. Musiikkitoiveen voi ilmoittaa erikseen sovittavassa vihkikeskustelussa vihkipapille.
  • Hääyössä ei ole pukukoodia.
  • Kullekin vihkiparille on varattu puoli tuntia. Ajat varataan palvelutoimistosta puhelinnumerosta p. 040 804 9333 (klo 9-12 ja 13-15). Pappi ottaa vihkipariin yhteyttä ja sopii etukäteistapaamisesta tai -keskustelusta.
  • Vihkiparin niin toivoessa avioliitto kuulutetaan kirkossa ja heidän liittonsa puolesta rukoillaan jumalanpalveluksessa. Pari saa itse valita missä ja milloin ilmoitus luetaan.
  • Kotiseurakunta lahjoittaa avioliittoon vihittäville Raamatun.
  • Hääyö on maksuton.

Kysy lisää!