Kirkkohäät ainutlaatuisesti ja helposti

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta kutsuu pareja vihittäväksi avioliittoon vuosittain järjestettävissä vihkitapahtumissa. Hääyön tarkoitus on tarjota valmiina kaunis ja mutkaton, mutta arvokas tilaisuus sanoa tahdon ilman hääjärjestelyjen aiheuttamia paineita. Vastaavia häätapahtumia järjestetään ympäri Suomen. Kirkkoon tarvitaan oma rakas ja todistus avioliiton esteiden tutkinnasta.

Ajan varaaminen

Vihkiaikoja on tarjolla puolen tunnin välein kello 18–22.30 ja ne varataan kirkkoherranvirastosta puhelinnumerosta 040 804 9333 (klo 9–15).

Hääparin vihkiaikana palvelusvuorossa oleva pappi ottaa yhteyttä ja sopii etukäteistapaamisesta tai -keskustelusta.

Mitä pitää ottaa huomioon?

Ennen avioliittoon vihkimistä tutkitaan, ettei aiotulle liitolle ole laillista estettä. Parin on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on otettava mukaan vihkitilaisuuteen.

Esteettömyystodistuksen saa siltä väestörekisterinpitäjältä, jonka rekisterissä vihittävät ovat. Jos osapuolet ovat kirjoilla eri rekistereissä, käännytään jommankumman rekisterinpitäjän puoleen. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäsenten avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu Hämeenlinnan kirkkoherranvirastossa. Esteiden tutkinnan voi tilata myös sivustolla esteidentutkinta.fi.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä ev. lut. kirkon jäseniä.  Jos toinen vihittävistä kuuluu muuhun kristilliseen kirkkokuntaan ja toinen ev. lut. seurakuntaan, on vihkiminen yleensä mahdollista. Vihkimisen edellytykset tarkastetaan kirkkoherranvirastossa esteettömyyttä tutkittaessa.

Jos rippikoulu on jäänyt syystä tai toisesta käymättä, pappi järjestää vihittävälle aikuisrippikoulun, jonka päätteeksi vihittävä konfirmoidaan. Mahdollisuutta aikuisrippikoulun käymiseen voi tiedustella kirkkoherranvirastosta.

Kotiseurakunta lahjoittaa avioliittoon vihittäville Raamatun. Jos avioliittoon vihittävät ovat muualta kuin Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta, he voivat pyytää Raamatun oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

Vihkiparin niin toivoessa avioliitto kuulutetaan kirkossa ja heidän liittonsa puolesta rukoillaan jumalanpalveluksessa. Pari saa itse valita missä ja milloin ilmoitus luetaan.

Juhlan musiikki

Kanttori soittaa alku- ja loppusoiton. Lisäksi juhlassa lauletaan yksi virsi. Musiikkitoiveista voi ilmoittaa vihkikeskustelussa papille.

HÄÄYÖ PÄHKINÄNKUORESSA:

  • Hääyö on tunnelmallinen vihkitilaisuus, jossa vihitään useampi pari saman illan aikana.
  • Kirkkoon tarvitaan vain oma rakas sekä kirkkoherranvirastosta tilattava todistus avioliiton esteiden tutkinnasta. Esteiden tutkinnan voi tilata myös sivustolla esteidentutkinta.fi.
  • Vihkipari voi kutsua kirkkoon omia vieraitaan. Vieraiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Kullekin parille vieraineen varataan puoli tuntia.
  • Kanttori soittaa alku- ja loppusoiton, lisäksi juhlassa lauletaan yksi virsi. Musiikkitoiveen voi ilmoittaa erikseen sovittavassa vihkikeskustelussa vihkipapille.
  • Hääyössä ei ole pukukoodia.
  • Kullekin vihkiparille on varattu puoli tuntia. Ajat varataan kirkkoherranvirastosta puhelinnumerosta p. 040 804 9333 (klo 9–15). Vihkiajat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Pappi ottaa vihkipariin yhteyttä ja sopii etukäteistapaamisesta tai -keskustelusta.
  • Vihkiparin niin toivoessa avioliitto kuulutetaan kirkossa ja heidän liittonsa puolesta rukoillaan jumalanpalveluksessa. Pari saa itse valita missä ja milloin ilmoitus luetaan.
  • Kotiseurakunta lahjoittaa avioliittoon vihittäville Raamatun.
  • Hääyö on maksuton.