Ilmaston viikko 2020

on Hämeenlinnalaisten toimijoiden, WWF:n Earth Hour -tapahtuman ympärille suunnittelema teemaviikko. Teeman mukaista ohjelmaa on tarjolla koko viikon ajan.

Earth Hour on maailman suurin ilmastotapahtuma, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mu-kaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta, sekä näyttää valomerkin ilmaston ja luonnon puolesta. Seuraavan kerran Earth Hour on lauantaina 28.3.2020 kello 20.30–21:30. Tuona aikana sammutellaan turhia valoja kodeissa ja työpaikoilla, sekä katukuvasta. Tämän symbolisen eleen avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta jailmastokriisistä päättäjille. Vaikka sammuttelemme valoja, Earth Hour ei ole sähkön-tai energiansäästötempaus.

 

Haastamme paikalliset yritykset ja yhteisöt mukaan yhteiseen valomerkkiin omalla tavallaan, koko tapahtumaviikon ajan.

Miten yrityksesi tai yhteisösi voisi olla mukana? Mikä olisi yrityksenne tai yhteisönne viesti ympäris-tövastuun kantamisesta? Toisittekoyrityksessänneasianesilleesimerkiksi nostamalla tietoisuuteen ympäristöystävälliset tuotteet ja valinnat, tai ekologiset arvonne ja toimintatapanne?

Pyydämme teitä mukaan tukemaan tärkeää asiaa esimerkiksi sosiaalisen median kautta käyttämällä julkaisuissanne hashtageja. Seuraamme sosiaalista mediaa tapahtumaviikon loppuun saakka ja nostamme FB-sivumme uutisvirtaan teidän ympäristötekojanne. Mikäli järjestätte tapahtuman teeman ympärille, voitte lisätä rinnakkaisjärjestäjäksi Ilmastonviikko Hämeenlinna FB-sivun.

Käytämme hashtagejä #minuntekoni #ilmastonviikkohämeenlinna #earthhour

 

Hämeenlinnassa valomerkkiä toteuttamassa ovat jo: Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK) Hämeenlinnan seudun luonnonsuoje-luyhdistys ry. Hämeenlinnan Marttayhdistys ry. Etelä-Hämeen Martat, Aulangon Luontoliikunta-keskus, Tavastia, Kirjasto, Hämeenlinnan kaupunkikeskustayhdistys ry, Kiertokapula, Hämeenlin-nan Vihreät ry, Kanta-Hämeen Hengitys ry ja vapaaehtoiset kaupunkilaiset, Green Raparperi, S-Market Goodman, Kauppakeskus Goodman.