Jõgevan seurakunta 

 

Sijainti ja väestö

Jõgeva on pieni kunta Jõgevanmaan maakunnassa Keski-Virossa. Asukkaita Jõgevassa on noin 5 500.

Jõgevan evankelisluterilainen seurakunta

Jõgevan evankelisluterilainen seurakunta on pieni, mutta kasvava seurakunta.  

Seurakunnalla on suuri haaste rakentaessaan uutta kirkkoa. Nykyinen kirkko sijaitsee vanhassa lastentarhassa, joka on muutettu kirkkotilaksi. Uuden kirkon rakennushanke on hidastunut materiaalipulan ja rajun hintojen nousun vuoksi. Valmiina on katto - ja seinärakenteet, sekä itse kirkon torni. Seurakunta vietti 1. adventtina juhlaa, jossa kirkon tornin risti valaistiin ensimmäistä kertaa. Kirkon valmistuminen ajoittunee vuoteen 2024. Uusi kirkko rakentuu Jõgevan vanhan vesitornin juurelle.

Visiot uuden kirkon tuomista mahdollisuuksista kahviloineen, laululavoineen ja puistoineen kuulostivat ja näyttivät havainnekuvissa hienolta. Uudella kirkolla on olemassa 100% rahoitus. Jõgevalaissyntyinen kansanedustaja Aivar Kokk on ollut avainhenkilö rahoituksen saamiseksi. 

Seurakunnassa on toimintaa kaiken ikäisille, mutta lasten nuorten tavoittamiseen tarvittaisiin lisää resursseja. Seurakunnan vapaaehtoiset pyörittävät omaa kirpputoria "Leiupood", jonka tuotto käytetään seurakunnan omaan käyttöön sekä diakoniaan.

 

Miten voin osallistua? 

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa on innokasta toimintaa Jõgevan seurakunnan hyväksi erityisesti Rengossa. Rengossa on pieni kirpputori toiminnan hyväksi ja kesäisin Renkopäivillä on myyntipöytä. Voit viedä omia käyttökuntoisia, puhaita ja ehjiä tavaroita myytäväksi kirpputorille Renkoon, tai voit tehdä käsitöitä ja leipomuksia Renkopäivien myyjäisiin. Aina voit myös rukoilla seurakunnan puolesta.

Vapaaehtoiseksi? Ota yhteyttä Timo Heikkaan

Timo Heikka 

 

Jõgevan kirkon rakennusvaiheita syyskuussa 2023. 

Jõgevan kirkon työmaa. Kirkon torni on rakennettu vanhaan vesitorniin. Pääsisäänkäynti kaareva ja lasinen.
Jõgevan uusi kirkko rakennusvaiheessa joulukuussa 2022.
Jõgevan kirkko entisessä lastentarhassa, vaaleankeltainen kivitalo,punainen tiilikatto ja kaarevat ikkunat.
Jõgevan kirkko. (kuva Jogevan seurakunnan fb-sivuilta)