Kiinnostaako vapaaehtoistyö nuorten parissa?

Palveluoperaatio Saappaan vapaaehtoiset juttelevat nuorten kanssa, auttavat apua tarvitsevia ja ovat aikuisena läsnä siellä, missä nuoret viettävät iltojaan.

Saapas-ryhmän vapaaehtoisena voi toimia täysi-ikäinen henkilö, ammatista tai koulutustaustasta riippumatta. Yläikärajaa osallistumiselle ei ole, etkä tarvitse aiempaa alan kokemusta.

Tarjoamme maksuttoman koulutuksen, päivystysiltoina maksuton ruoka ja tarvittaessa työnohjausta.

Mikä Saapas?

Saappaassa turvalliseksi tunnistettavat aikuiset kohtaavat nuoria somessa, chatissa, kaduilla ja festareilla.

Saapas perustuu vapaaehtoistyölle. Vapaaehtoiset, koulutetut saapaslaiset keskustelevat nuorten kanssa nuorten ehdoilla. Saappaan noin 500 vapaaehtoisen joukossa on valtava kirjo erilaisista taustoista tulevia ja eri-ikäisiä ihmisiä, joita yhdistää halu auttaa. Saapasryhmiä löytyy yli 20 ympäri Suomen.

Vanajan Saapas toimii Hattulan ja Hämeenlinnan alueella työmuotoinaan KatuSaapas ja FestariSaapas.

KatuSaappaassa vapaaehtoiset jalkautuvat kadulle viikonloppuiltoina sinne, missä nuoret ovat.

FestariSaapas toimii kesällä Hämeenlinnan alueen festivaalien yhteydessä. FestariSaappaassa jalkaudutaan festivaalialueelle ja pyöritetään selviämisasemaa.

Vanajan Saapas toimii yhteistyössä Janakkalan Saappaan kanssa, jonka erityistyömuotona on KriisiSaapas. Äkillisen paikallisen kriisin, esimerkiksi liikenneonnettomuuden jälkeen KriisiSaappaan koulutetut vapaaehtoiset lähtevät kohtaamaan niitä nuoria, jotka eivät muuten välttämättä hakeudu avun pariin.

Vanajan Saapas kouluttaa uusia vapaaehtoisia noin kerran vuodessa. Vapaaehtoiskoulutuksen käynyt voi toimia missä tahansa saapasryhmässä.

Vapaaehtoiseksi voit tulla sinä vuonna, kun täytät 18. 

Saapas on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyötä, ja sitä ohjaa ja koordinoi Lasten ja nuorten keskus ry. Lisätietoja löydät osoitteesta https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/saapas/ 
 

Oletko kiinnostunut Saapas-toiminnasta?

Kiinnostaako Saapas? Ota yhteys:

Roosa Kaivoluoto
p. 045 157 8778
roosa.kaivoluoto@gmail.com

Susannah Numminen
p. 044 566 1868
susannah.numminen@gmail.com