Vapaaehtoistoiminnan uutiskirjeen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Hämeenlinna- Vanajan seurakunnan aikuistyö
Raatihuoneenkatu 19/PL 65
13101 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö
Hämeenlinna- Vanajan seurakunnan aikuistyö
Elina Virtanen 0408049348
Sähköposti: elina.m.virtanen@evl.fi

Tietosuojavastaava
Mika Akkanen
puh. 050 4411 567
tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Rekisterin nimi
Vapaaehtoistoiminnan uutiskirjeen tietosuojaseloste Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta julkaisee vapaaehtoistoiminnan uutiskirjettä, jonka voi tilata tilauslomakkeen kautta:  https://hameenlinna-vanajan-seurakunta-lv.creamailer.fi/survey/v4gp9vvdzrucp Kirje lähetetään sähköpostitse sen tilanneille. Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen.

Kirjeen tilaajista tallennetaan pakollisina tietoina nimi ja sähköpostiosoite. Oikeusperuste on suostumus.

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).

Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus ilmoittamalla siitä rekisteriä ylläpitävälle tai uutiskirjeen peru tilaus- toiminnon kautta.

Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta vastaava viranhaltija. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten.

Henkilötietojen käsittely suoritetaan EU/ETA-alueella. Henkilötietoja ei tulla siirtämään kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.

Oikeus oikaista tietoja

jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Tällöin voimme käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi.
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on halutessasi oikeus vastustaa toteuttamaamme henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

Yhteystiedot oikeuksiesi käyttämiseksi

Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle vapaaehtoistoiminnasta vastaavalle viranhaltijalle (elina.m.virtanen@evl.fi) tai postitse Raatihuoneenkatu 19, 13100 Hämeenlinna.

Hämeenlinna- Vanajan seurakunnan aikuistyö
Elina Virtanen 0408049348
Sähköposti: elina.m.virtanen@evl.fi

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4,
PL 800, 00531 Helsinki
puh. 029 566 6700, tietosuoja@om.fi