uskottu, toivottu, rakastettu - seurakuntavaalien logo

Seurakuntavaalit 2022

Vaalislogan ”uskottu, toivottu, rakastettu” muistuttaa, että me kaikki olemme tervetulleita vaikuttamaan kirkossa.

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle.

Seurakuntavaalit Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa järjestetään samaan aikaan kahdet vaalit, koska Hämeenlinna-Vanajan seurakunta kuuluu  Hämeenlinnan seurakuntayhtymään.

Vaaleilla valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoon, joka johtaa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan omaa toimintaa. Lisäksi vaaleissa valitaan edustajat yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymää. 

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt valitsevat myös myöhemmin edustajat kirkolliskokoukseen, joka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin. 

 

Ehdokkaat Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa

Ehdokkaat seurakuntaneuvostoon

Ehdokkaat yhteiseen kirkkovaltuustoon

Tärkeät päivämäärät

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!

Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022
Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11.00–20.00.

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Äänestä sellaisena kuin olet

Seurakunnan tulevaisuudesta päättävät sen jäsenet. Jokaisella yli 16-vuotiaalla jäsenellä on oikeus äänestää seurakuntavaaleissa ja kaikilla täysi-ikäisillä jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdolle.

Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa 14,4 % äänioikeutetuista äänesti. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan äänestysprosentti oli 12,6 %.

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu lähes 3,7 miljoonaa ihmistä. Tähän joukkoon mahtuu hyvin eri tavoilla kirkosta ajattelevia ja maailmaa näkeviä ihmisiä. Myös Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäsenet ovat monella eri tavalla ajattelevien ihmisten yhteisö. Kunnioittamalla ja kuuntelemalla toisiamme mahdumme saman katon alle.

Mitä luottamushenkilöt tekevät?

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan luottamushenkilöt vaikuttavat monin eri tavoin seurakunnan työhön. He ovat tekemässä seurakuntien taloutta, henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevia päätöksiä.