Uskottu, toivottu, rakastettu -seurakuntavaalit 2022

Valitsijayhdistykset

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa on neljä valitsijayhdistystä, joista jokainen on asettanut ehdokkaita sekä seurakuntaneuvoston että yhteisen kirkkovaltuuston vaaliin. Alta voit lukea valitsijayhdistysten esittelyt.

Kaikkien kirkko

Kaikkien kirkko on puolueisiin ja herätysliikkeisiin sitoutumaton valitsijayhdistys. Meitä yhdistää tavoite avarasta kirkosta, jolla on avoimet ovet eikä ovilla kynnyksiä. Haluamme toimia Raamatusta nousevien ihanteidemme mukaisesti edistäen toiminnallamme yhdenvertaisuutta, erilaisuuden kunnioitusta ja avoimuutta.

Huolehdimme luomakunnasta ja tulevaisuudesta. Kirkon tulee olla eettinen edelläkävijä. Seurakuntien omaisuutta on hallinnoitava ja käytettävä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ratkaisuissa on aina huomioitava ympäristönäkökulma.
Kirkon tulee olla yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten jäsentensä yhteisö. Haluamme Jumalan armon ja rakkauden näkyvän kaikessa kirkon toiminnassa. Yksikään ihminen ei ole virhe vaan osa Jumalan hyvää luomistyötä. Tahdomme kirkon tukevan kaikkia parisuhteita ja vihkivän kaikki yhdenvertaisesti.

Edistämme hallinnon avoimuutta ja taloudellista vastuullisuutta.

Yhteyshenkilö: Timo Kaunisto, p. 050 5121886, timo.kaunisto63@gmail.com

Kokoomus

Kokoomus järjestää Teams-kokouksenLinkki avautuu uudessa välilehdessä 15.8.2022 klo 17:30-19:30, jossa käydään läpi kokoomuslaisten seurakuntavaalityötä. Tervetuloa mukaan! 

Jos ehdokkuus seurakuntavaaleissa kiinnostaa, voit ilmoittautua mukaan osoitteessa https://www.kokoomus.fi/seurakuntavaalit/ Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa Kokoomuksella tullee olemaan oma ehdokaslista ja kokoomuslaisia on myös mukana yhteislistoilla, kuten Seurakuntaväen listalla. 

Tutustu myös Kokoomuksen puoluehallituksen hyväksymään kokoomuksen seurakuntavaaliohjelmaanLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteyshenkilö: Jarmo Vainio, p. 040 161 4544, jarmo.vainio@hotmail.com

Seurakuntademarit

Seurakuntademarit ovat Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa mukana rakentamassa oikeudenmukaista kirkkoa ja seurakuntaa meille kaikille.

Sosialidemokraatteina toimimme sen kirkon puolesta, jossa

 • ketään ei jätetä yksin
 • kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
 • kirkko on kaikille turvallinen yhteisö
 • tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana

Yhteyshenkilö: Ulla Appelroth. p. 050 364 9450, ulla.appelroth@gmail.com

Seurakuntaväki

Seurakuntaväen valitsijayhdistykseen kuuluu ihmisiä eri ammateista, ikäluokista ja herätysliikkeistä. 

Olemme puoluepoliittisesti sitoutumattomia ja arvopohjamme on kristillinen, jokaisen henkilökohtaisen vakaumuksen mukaan. Olemme myös Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan suurin valitsijayhdistys. 

Tavoitteemme on, että seurakunnan muodostavat seurakuntalaiset. Asioita tehdään yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Vapaaehtoisuus on tärkeä voimavara seurakunnassa.

Olemme sitoutuneita kehittämään seurakuntaa ja seurakuntayhtymää päätösten ja strategioiden kautta. Seurakunnassa toiminta on tärkeintä, mutta myös sen tukirakenteet kuten talous ja tilat täytyy hoitaa hyvin. Tulevalla vaalikaudella haluamme lisätä yhteistyötä ja turvata seurakuntamme toiminnan hyvällä taloudenhoidolla.

Teesit 

 • Seurakuntamme on hengellinen yhteisö, jossa on tilaa myös heille, jotka etsivät ja kyselevät omaa uskoaan. Kirkko on turvallinen paikka hoitaa uskonelämää ja kohdata lähimmäisiä sekä kasvaa ja uudistua ihmisenä.
 • Seurakuntamme on myös maallinen yhteisö, jota tulee kehittää. Sen taloutta ja kiinteistöjä on hoidettava vastuullisesti, eettiset ja ekologiset näkökulmat huomioiden. Henkilöstön hyvinvoinnista on pidettävä huolta.
 • Seurakunnassamme on monta työmuotoa, mutta vain yksi päämäärä.
 • Seurakunnassamme on tilaa vapaaehtoisuudelle. Työntekijät ja maallikot toimivat yhdessä. Seurakuntalainen ei ole toiminnan kohde, vaan itsekin aktiivinen toimija. Perille pääsemisen lisäksi myös yhteisen matkan tekeminen on tärkeää.
 • Seurakuntamme toiminnot kohtaavat ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa niin arjessa kuin juhlassa. Seurakunnassamme on toimintaa muun muassa lapsille, nuorille, perheille, työikäisille, työttömille, eläkeläisille, yksinäisille, vammaisille ja maahanmuuttajille.
 • Seurakuntaväen valitsijayhdistys edustaa kaiken ikäisiä seurakuntalaisia seurakunnan koko alueelta. Meitä yhdistää aktiivinen suhde seurakuntamme toimintaan.
 • Seurakuntaväen valitsijayhdistys on poliittisesti sitoutumaton, mutta avoin eri puolueissa ja herätysliikkeissä toimiville.
 • Seurakuntamme velvollisuutena on tukea ihmisiä henkisesti ja aineellisesti yli maan rajojen.  Lähimmäisenrakkaus on tärkeä arvo meille.

Kysy lisää: Iija Filén, p. 045 633 6944, iija.filen@gmail.com