Uutislistaukseen

Kirkolle uudet päättäjät

Helmikuussa valitaan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston uudet jäsenet. Uusi nelivuotiskausi alkaa toukokuun alussa.
Kirkolliskokouksen istunto viime vuoden toukokuussa. Puhumassa piispa Jari Jolkkonen.

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit pidetään 11.2.2020. 

Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Papit valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa.

Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. 

Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Se päättää muun muassa kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä.

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustolla on muun muassa oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle.

Ehdokasgalleriaan pääset seuraavasta linkistä https://ehdokasgalleria.evl.fi/fi

22.1.2020 09.26