Uutislistaukseen

Tulevaisuuden seurakuntatalo – Vaikuta ja osallistu!

Minkälainen on tulevaisuuden seurakuntatalo, seurakuntalaisten talo? Avoin Poltsari -illassa 19.2. klo 18 Poltinahon seurakuntatalossa esitellään tilakartoituskysely, jonka tarkoitus on antaa kaikille seurakuntalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä. Maksuton iltapala klo 19. 

Poltinahon seurakuntatalo

Poltinahon seurakuntatalo, kuva Anne-Mari Ikonen

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian vuonna 2017. Keskeisenä päätöksenä oli Lammin seurakuntatalon uudisrakentaminen sekä Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon toimintojen yhdistämisen mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen. Jatkotyössä on päädytty siihen vaihtoehtoon, että kantakaupungissa seurakunnan toiminnot keskitettäisiin Poltinaholle ja Lammilla toteutettaisiin uudisrakennus nykyisen seurakuntatalon viereen ns. vanhan pappilan paikalle. Molemmissa kohteissa toimittaisiin seurakuntayhtymän omistamilla omilla tonteilla.

Keskiviikkona 19. helmikuuta kello 18–19 järjestetään rinnakkaiset tilaisuudet Poltinahon seurakuntatalossa ja Lammin seurakuntatalossa. Kanta-kaupungissa tilaisuuden vetää konsultti Riku Hyttinen (Insinööritoimisto RH Oy) ja Lammilla konsultti Sami Niku-Paavo (Sam-Ins Oy). Tilaisuuksissa esitellään kysely, johon kaikki halukkaat voivat vastata. Kysely tulee tilaisuuden jälkeen vastattavaksi myös verkko-osoitteessa Hämeenlinnanseurakunnat.fi/tilakyselyLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Kyselyyn voi vastata 4.3. asti. Kyselyn tarkoitus on antaa kaikille seurakuntalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä nykyisistä seurakuntatalon tiloista sekä toiveista uusien tilojen suhteen.

- Tilaisuuksien tarkoitus on esitellä seurakuntalaisille kysely, jonka pohjalta tilasuunnittelua aloitetaan tekemään. Tässä vaiheessa hanketta ei vielä suunnitella rakennusta, tai edes huonejärjestystä. Tarkoitus on pohtia, mitä tarpeita ja toimintoja uusissa seurakuntataloissa pitäisi olla, jotta ne palvelisivat seurakuntaa ja seurakuntalaisia mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa, valottaa tilaisuuksien luonnetta seurakuntayhtymän talousjohtaja Kai Kauppinen.

Toukokuun puoleenväliin mennessä valmistuvaan tilatarveselvitykseen kootaan näkemyksiä myös yhtymän ja yhtymän seurakuntien työntekijöiltä sekä luottamushenkilöiltä sekä tutkitaan tiloja asiantuntijavoimin.

- Iso tavoite on kartoittaa tilatarpeita tuleville vuosikymmenille.

Selvityksen pohjalta lasketaan tavoitehinta molemmille rakennushankkeille. Joulukuussa yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen siitä, miten jatketaan. Vuonna 2021 aloitetaan varsinainen suunnittelutyö ja Poltinahon tontin kohdalla myös asemakaavaprosessi.

4.2.2020 13.54