Uutislistaukseen

Puhelinkampanja 80-vuotiaille päättynyt

Puhelinkampanja yli 80-vuotiaita jäsenien tavoittamiseksi on päättynyt perjantaina 17.4. Ikäihmiset luottavat korona-ajasta selviämiseen, mutta tuntevat läheisten jaksamisesta huolta.

Halusimme vaihtaa kuulumisia ja varmistaa, ettei kukaan jää yksin koronapandemian aikana sekä kysyä tarpeista ja toiveista, joissa seurakunta ja kaupunki voisivat olla avuksi, kertoi kampanjan tavoitteesta kirkkoherra Kimmo Reinikainen.

Ikäihmisille soittivat seurakunnan työntekijät ja tehtävään perehdytetyt vapaaehtoiset.

Kampanjan kohteena olleista noin 3 200 henkilöstä tavoitettiin langan päähän kolmasosa.

Puhelinnumero löytyi 70 prosentille seurakunnan yli 80-vuotiasta jäsenistä. Reilu kolmasosa näistä numeroista ei ollut käytössä tai siihen ei vastattu.

Tavoitetusta 1 060 vanhuksesta suurin osa voi olosuhteisiin nähden hyvin. Vajaan 20 henkilön kohdalla soittajilla oli noussut huoli pärjäämisestä ja näihin henkilöihin seurakunnan diakoniatyöntekijät ovat uudelleen yhteydessä kartoittaakseen tarkemmin heidän tilannettaan. Myös mahdollista toista soittokierrosta mietitään, sillä vapaaehtoisten soittajien partiosta, Martoista, Aulangon Rotareista ja Lions Lady Linnattarista sitoutuminen on ollut suuri.

Puheluiden vastaanotto oli pääosin hyvin positiivinen. Suuri osa oli kuullut tai lukenut lehdestä kampanjasta ja odotti puhelua seurakunnasta. Keskustelut olivat hengeltään myönteisiä ja ikäihmiset olivat soitoista kiitollisia. Apeutta tunnettiin omasta tai läheisen sairaudesta. Esille nousi luottamus korona-ajasta selviämiseen, mutta huolta tunnettiin siitä, miten nuoremmat läheiset selviävät.

Diakonissa Seija Puusaari on yllättynyt jatkoseurantaa tarvitsevien ikäihmisten vähäisestä määrästä.

- Ja se on toki iloinen yllätys. Mutta huomio kääntyykin heihin, joita emme ole puhelimella tavoittaneet. Minkälaista jaksamista siellä on? Juuri tässä tilanteessa emme voi riskeerata vanhusten terveyttä menemällä koputtamaan oville, Puusaari pohtii.

Puusaari kertoo, että tavoittamattomien lukumäärä pienenee, kun käydään läpi hoivakodeissa olevat, joilla monellakaan ei enää ole oma puhelin käytössä, vaikka numero olisi vielä voimassakin. Seurakunta vierailee hoivakodeissa säännöllisesti, poikkeustilan aikana yhteyttä hoidetaan puhelimella.

- Arvelemme myös, että joillakin vanhuksilla on salainen numero ilman, että he ovat siitä itse tietoisia. Jos tietää jonkun odottavan puhelua, voi vanhukselta luvan kysyttyään ja saatuaan ilmoittaa nimen ja puhelinnumeron diakoniakeskukseen, Puusaari rohkaisee.

Puusaaren vastuualue diakoniassa on juuri vanhustyö, ja hän on jo ottanut yhteyttä useisiin ikäihmisiin, joista soittoringin vapaaehtoiset ovat välittäneet tiedon.

- Keskustelen, kyselen. Eräs pappa totesi, että hänet tekee rauhalliseksi tieto siitä, että minulla on hänen puhelinnumeronsa. Sovimme, että soitan hänelle joka toinen viikko niin kauan, kuin tämä poikkeustilanne kestää.

Puusaari antaa kiitoksen tehtävään palvelualttiisti ja paneutuen suhtautuneille vapaaehtoisille.

- Heidän panoksensa mahdollisti tämän tärkeän kampanjan! Usea on kertonut sopineensa ikäihmisen kanssa puhelinyhteyden jatkumisesta, kun tämä on sitä pyytänyt.

Hämeenlinna on Puusaaren mielestä sopivan kokoinen kaupunki tehdä tällaisia asioita. Seurakunnan vanhustyön tekijät ovat suurelle joukolle kohderyhmää tuttuja ja luotettuja ihmisiä. Yhteyden löytämiseksi he ovat valmiita tekemään työtä.

- Luomme koko ajan tapoja, joilla tavoitamme parhaiten. Pääsääntöisesti asiakaskuntamme ei ole Facebookissa. Jumalanpalvelusten striimauksia on toivottu, ja ne ovat palvelleet monia ikäihmisiä. Viestimme niistä ja verkkohartauksista hoivakotien henkilöstölle ja muihin sidosryhmiin, jotka voivat auttaa vanhuksia lähetysten ääreen. Jonkun asiakkaan kanssa olen sopinut, että lähetän hänelle linkit sähköpostilla. Yksi ikäihminen kertoi ikävöivänsä tuttua pappia, jota pyysin tekemään kitaransa kanssa korona-ajan vierailun vanhuksen huoneen ikkunan taakse, Puusaari kertoo.

Keskusteluapua on silti edelleen kaikille tarjolla keskitetystä palvelunumerosta 040 8049 400, josta seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa joka arkipäivä klo 12–20.Keskusteluapua on silti edelleen kaikille tarjolla keskitetystä palvelunumerosta 040 8049 400, josta seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa joka arkipäivä klo 12–20.

Lisätietoja antavat diakonissa Seija Puusaari 040 804 9358 ja kirkkoherra Kimmo Reinikainen 040 804 9330.

 

17.4.2020 13.41