Uutislistaukseen

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta käynnisti äänestyksen tulevista hankkeista

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta haluaa lisätä jäsentensä mahdollisuuksia vaikuttaa resurssien suuntaamiseen. Seurakunnassa otetaan käyttöön osallistuvan budjetoinnin keinoja, joiden toivotaan madaltavan kynnystä osallistua toiminnan kehittämiseen.

Diakoniatyöntekijät ja vapaaehtoiset valmistelemassa ruokakassien jakelua

Hämeenlinnan kirkolla jaettiin yli 400 ruokakassia 16.12.2020

Seurakunta on käynnistänyt 26.1. äänestyksen, jossa esitellään mahdollisia isoja hankkeita vuodelle 2021. Hämeenlinnalaiset voivat kannattaa kahta itselleen tärkeintä hanketta. Seurakunta toteuttaa kaksi eniten ääniä saanutta hanketta vuonna 2021. Netissä toteutettava äänestys on auki 26.1.-7.2.2021.

Hankeideat ovat syntyneet seurakunnan tulevaisuustyöskentelyssä, jossa on kuultu myös hämeenlinnalaisten toiveita. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta haluaa olla avoin yhteisö, jossa on mahdollisuus toimia ja vaikuttaa. Seurakunta etsii uusia tapoja olla läsnä ihmisten arjessa ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Kunnissa viime vuosina yleistynyttä osallistuvan budjetoinnin mallia lähdetään ensimmäistä kertaa soveltamaan seurakunnassa. Mikäli kokeilu tuottaa hyviä tuloksia, toiveena on tulevina vuosina jatkaa ja laajentaa osallistavia toimintatapoja.

 

Äänestyslomakkeeseen pääset tästä linkistä: Hankeäänestys 2021

 

Ehdolla olevat seurakunnan hankkeet

Alla hahmotelluista seitsemästä ehdolla olevista seurakunnan hankkeesta äänensä voi antaa kahdelle. Toteutamme kaksi eniten ääniä saanutta hanketta vuoden 2021 aikana.

1.    Menossa mukana

Seurakunta on mukana järjestelyissä ja tukee Hämeenlinnassa järjestettäviä tempauksia ja kohtaamisia kaupungilla, festareilla tai messuilla. Hengellinen todellisuus on osa ihmisen elämää ja me haluamme tukea sitä olemalla läsnä tapahtumissa. Seurakunta on siellä, missä hämeenlinnalaiset ovat, ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tuki voi olla sekä suunnittelua, järjestämiseen osallistumista että rahallista tukea.

Budjetti 15 000 euroa

2.    Hämeenlinnan kirkko ja tori tapahtumapaikkana

Seurakunta kehittää kirkkoa ja sen ympäristöä tapahtumapaikkana. Järjestämme ja mahdollistamme tapahtumia kirkossa ja torilla. Tapahtumat ovat esimerkiksi konsertteja, paikallisten taiteilijoiden näyttelyitä ja keskustelutilaisuuksia. Haluamme edistää elävää kulttuuria ja henkistä hyvinvointia. Olemme avoimia yhteistyölle paikallisten torikahviloiden ja muiden toimijoiden kanssa. Rahaa käytetään sekä esiintymispalkkioihin että yhteistyötempauksien yleiseen tukeen kirkon välittömässä ympäristössä.

Budjetti 30 000 euroa

3.    Hyvän Tahdon ruokajakelu

Seurakunta on vahvasti mukana Hämeenlinnan Hyvän Tahdon Ruokaverkostossa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ruokajakelu tarjoaa ruoka-apua vähävaraisille. Seurakunta lisää rahoitusta kaupungin kanssa yhdessä tehtävään lahjoitusruoan jakamisen organisointiin sekä ruoka-apuun ja ruokailuihin.

Budjetti 30 000 euroa

4.    Sähköautojen latauspiste

Seurakunta hankkii sähköautojen latauspisteen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kiinteistön yhteyteen hämeenlinnalaisten käyttöön. Seurakunta on sitoutunut ympäristödiplomin hakemiseen ja haluaa tehdä tekoja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Budjetti 10 000 euroa

 5.    Yhdessä uusia avauksia

Haluamme suunnitella ja toteuttaa yhdessä hämeenlinnalaisten kanssa uusia tapahtumia ja uudenlaista toimintaa. Teemme yhdessä, otamme paikalliset vahvasti mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan uusia avauksia. Vahvistamme osallisuutta, vapaaehtoisuutta ja yhdessä tekemistä. Mahdollistamme hämeenlinnalaisten ideoimia toimintamuotoja ja tapahtumia.

Budjetti 30 000 euroa

6.    Lisärahaa auttamistyöhön

Seurakunta lisää rahaa ihmisten auttamiseen ja rahallisiin avustuksiin diakoniatyön kautta.

Budjetti 20 000 euroa

 7.    Perheneuvontaa kauppakeskuksessa

Seurakunta tarjoaa matalan kynnyksen tukea parisuhteen ja perheen kysymyksissä. Työntekijämme ovat koulutettuja perheneuvonnan, pariterapian ja sielunhoidon ammattilaisia. Heillä on koulutuksensa ja työkokemuksensa pohjalta syvällistä ymmärrystä parisuhteen sekä perheen kysymyksistä. Juttelemaan voi tulla mistä tahansa mieltä vaivaavasta parisuhteen tai perheen hyvinvointiin liittyvästä asiasta. Tapaamiseen voi tulla yksin, puolison tai perheen kanssa.

Budjetti 10 000euroa

27.1.2021 08.41