Uutislistaukseen

Kirkkoherraan kohdistunut epäily epäasiallisesta käytöksestä selvitetty

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän työsuojelupäällikkö, talousjohtaja Kai Kauppinen on selvittänyt Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa ilmenneitä epäilyjä kirkkoherran epäasiallisesta käyttäytymisestä. Asianosaiset ja työsuojelupäällikkö ovat todenneet, että asia on loppuun käsitelty.

Työsuojelupäällikkö Kauppinen on selvittänyt epäilyjä perusteellisesti ja keskustellut tilanteesta kaikkien osapuolten kanssa.

Kirkkoherraa ei syytetä seksuaalisesta häirinnästä. Hänen toimintatapansa on kuitenkin koettu joissain tilanteissa epäasialliseksi. Kirkkoherran näkökulmasta hän on näissä tilanteissa pyrkinyt osoittamaan myötätuntoa tai ystävällisyyttä, mutta asianosaiset ovat kokeneet eleet epämukavina tai kiusallisina. Paikalla on aina ollut muitakin työyhteisön jäseniä.

Kirkkoherra on pyytänyt ajattelematonta toimintatapaansa anteeksi ja asioista on sovittu asianosaisten kanssa.

– On hyvä, että epäasiallinen kohtelu otetaan esiin ja mahdollisesta loukkaantumisesta sanotaan. Pidämme tärkeänä, että kaikki työyhteisön sisäiset ongelmalliset tilanteet selvitetään. Kannustamme henkilöstöä viemään eteenpäin asiat, jotka vaativat selvittämistä ja jokaista puuttumaan, jos kohtaa epäasiallista toimintaa, työsuojelupäällikkö Kauppinen kertoo.

21.4.2021 18.16