Uutislistaukseen

Tule meille töihin: osallisuuden ja vapaaehtoistyön ohjaaja

6.10.2021 15.11

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta etsii osallisuuden ja vapaaehtoistyön ohjaajaa.

Tehtävän tarkoitus on osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen erityisesti lähetys- ja aikuistyön vapaaehtoisten parissa.

Viranhaltija on osa lähetys- ja aikuistyön tiimiä, johon kuuluu uuden viranhaltijan lisäksi neljä pappia sekä lähetys- ja kansainvälisyystyön ohjaaja. Tehtävään kuuluu myös yhteistyö seurakunnan muiden työalojen vapaaehtoistoimintaa ohjaavien kanssa.

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

  • Suunnitella, toteuttaa, kehittää ja vahvistaa seurakunnan vapaaehtoistoimintaa ja osallisuutta yhdessä muiden työalojen kanssa.
  • Vastata vapaaehtoisten ja vapaaehtoistyön koulutuksesta.
  • Tukea toiminnallisten pienpiirien toimintaa sekä suunnitella ja toteuttaa pienpiirien ohjaajien koulutusta.
  • Hoitaa vapaaehtoistoiminnan hallinnointia.
  • Viestiä osallisuudesta ja vapaaehtoistoiminnasta.
  • Hoitaa yhteyksiä muihin vapaaehtoistoimintaa tekeviin järjestöihin ja toimia yhteistyössä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, sekä lähiverkostoiden kanssa.
  • Hoitaa johtokunnan tai esimiehen hänelle antamat muut tehtävät.

Arvostamme seurakuntatyön tuntemista, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, yhteisöllisen työskentelyn kykyä ja koordinointitaitoa.

Digitaidot ja esiintymiskyky ovat hyödyksi tehtävän hoitamisessa. Arvostamme myös käytännöllisten taitojen tuntemista toiminnallisten piirien ohjaamisessa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää auton käyttöä.

Kelpoisuusvaatimus

Hakijan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Edellytämme AMK-tasoista tutkintoa (esim. sosionomi, yhteisöpedagogi, kirkon nuorisotyönohjaaja, diakoni).

Koeaika on 6 kuukautta. Lisäksi virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakuaika 25.10.2021 klo 12 asti. Hakemukset KirkkoHR:n kautta.
Virka voidaan täyttää 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antavat
puhelimitse pastori Sampo Kujala, puhelinaika torstai 7.10.2021 klo 13-15 ja torstai 21.10.2021 klo 9-11.
p. 040 804 9305
ja sähköpostitse lähetys- ja kansainvälisyystyön ohjaaja Paula Harju, paula.harju@evl.fi.