Uutislistaukseen

Seurakuntaneuvosto myöntää avustuksia herätysliikkeille ja kristillisille järjestöille

8.10.2021 11.19

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto myöntää seurakunnan alueella toimiville herätysliikkeille ja kristillisille järjestöille toiminta-avustuksia. Hakemukset tulee jättää viimeistään 27.10.

Avustusta voidaan myöntää Kirkkolain 15. luvun 1§:n mukaan sellaisille tahoille, jotka tekevät yhteistyötä seurakunnan kanssa, tukevat jollain tapaa seurakunnan toimintaa tai muutoin edistävät toiminnassa kristillisen uskon periaatteita.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

  • hakijan nimi, jäsenmäärä sekä tehtävä tai toiminta-ajatus,
  • mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon avustusta haetaan,
  • miten yhdistyksen tai järjestön toiminta tukee seurakunnan toimintaa ja päämääriä.

Mikäli avustus myönnetään, yhdistyksen tai järjestön tulee toimittaa avustuksen maksamista varten toimintavuoden 2022 talous- ja toimintasuunnitelma sekä toimintavuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Hakemuksessa on myös mainittava, onko hakija saanut aiemmin avustusta seurakunnalta. Vuodeksi 2021 avustusta saaneiden tulee liittää hakemukseen selvitys siitä, miten varat on käytetty.

Avustusta ei myönnetä jälkikäteen jo toteutettuun toimintaan.

Seurakuntaneuvosto käsittelee vain määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset. Puutteellisia hakemuksia ei huomioida. 

Hakemukset osoitetaan seurakuntaneuvostolle. Kuoreen merkitään "Avustushakemus".  Hakemukset voi toimittaa seurakunnan palvelutoimistoon 27.10.2021 klo 15 mennessä tai Hanna-Leena Kevätsalo-Vuoriolle jumalanpalvelusyhteistyökumppaneiden kokouksessa ke 27.10.

Lisätietoa avustusten hakemisesta antaa Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, hanna-leena.kevatsalo-vuorio@evl.fi, 040 804 9316.