Uutislistaukseen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamat koronarajoitukset Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa

Päätökset ovat voimassa 9.12. alkaen. 

Koronatiedote 3.12..png

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 9.12.2021 päätöksen, jolla Kanta-Hämeessä kielletään sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 10 henkilöä tai ulkona yli 50 henkilöä. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa. 

Lisäksi seurakunnan tiloissa on Tartuntatautilain 58c pykälän mukaisesti vahva maskisuositus. Hygieniasta on huolehdittava tehostetusti. Tiloissa on oltava mahdollisuus noudattaa tosiasiallisia turvaetäisyyksiä. Siksi tilaisuuksien henkilömäärä voi olla 75% tilojen tosiasiallisesta kapasiteetista, koronapassin hyödyntämisestä riippumatta. 

1. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muu uskonnollinen toiminta jatkuvat Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa. Koronapassia ei kysytä.

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Seurakunnilla on erityinen tehtävä luoda ihmisille toivoa ja yhteyttä sekä estää yksinäisyyttä. 

AVI:n suosituksen mukaisesti jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan voi ottaa enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen osallistuu sisällä yli 10 henkilöä tai ulkona yli 50 henkilöä.

2. Yhteislaulutilaisuudet, konsertit, esitykset ja muu seurakunnan toiminta

Seurakunta voi ottaa koronapassin käyttöön tilaisuuksissa, joita koskevat aluehallintoviraston määräämät rajoitukset (esim. yhteislaulutilaisuudet, konsertit, esitykset ja myyjäiset).  

Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa otetaan käyttöön koronapassi. Aluehallintoviraston mukaan Kauneimmat joululaulut ovat kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa. 

Myös seurakunnan kuorojen, esim. nuorisokuorojen konserteissa otetaan käyttöön koronapassi. Koronapassin käytöstä muissa seurakunnan tilaisuuksissa ilmoitetaan seurakunnan nettisivuilla. 

Koronapassin tarkoituksena on mahdollistaa mahdollisimman monen ihmisen osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin voimassa olevien viranomaisrajoitusten aikana. 

Jos koronapassi on käytössä, tilaan ei saa päästää osallistujaa ilman todistusta. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaat lapset, joita todistuksen esittämisvelvoite ei koske. 

Koronapassi luetaan THL:n hyväksymällä Koronatodistuksen lukija -sovelluksella tai manuaalisesti ilman sähköistä lukijaohjelmaa. Tilaisuuteen osallistujan tulee valmistautua esittämään henkilöllisyystodistus.

Ulkopuoliset tapahtumajärjestäjät tiedottavat itse koronapassin käytöstä joulunajan konserteissa. 

3.12.2021 16.06