Uutislistaukseen

Huojuva torni -pelin palikkatorni betonikivetyksellä. Nuoret kädet näkyvät pelaamassa. Haukkaa ja hengaa -illat Jukolassa kutsuvat kaikki alueen ihmiset mukaan.

"Euro riittää" Yhteisvastuukeräys 2022 nostaa esiin nuorten kokeman hädän ja toivottomuuden

3.2.2022 11.25

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa kutsutaan jokainen kaupunkilainen mukaan teemalla Kanna kortesi kekoon – euro riittää. Keräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022. 

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen kampanjateema ”Lahjoita mulle huominen” nostaa esiin nuorten ahdingon ja yksinäisyyden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt. 

– Kanna kortesi kekoon – euro riittää –periaatteella lähdetään meidän seurakunnassa Yhteisvastuukeräykseen, kertoo diakoni Lauri Nurmi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta.

– Ajattele, jos jokainen tosiaan osallistuu eurolla, vauvoista vaareihin, niin me saadaan mahtava tulos: yli 60 000 euroa lasten ja nuorten elämän parantamiseen, Nurmi jatkaa.

Maailmanlaajuinen pandemia on osunut nuorille herkkään ikävaiheeseen ja koetellut ikäpolvea Suomessa ja maailmalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2021 toteuttaman kouluterveyskyselyn tulokset paljastivat suomalaisnuorten mielenterveyden heikentyneen pandemian aikana. 

– Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on. He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Me yhdessä voimme pitää huolta, että jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia aikuisia, vetoaa vuoden 2022 Yhteisvastuupiispa Mari Leppänen

Lisää aikuisten tukea nuorten elämään

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tarjotaan lisää aikuisten tukea ja läsnäoloa nuorten arkeen. 

Suomeen jäävästä 40 prosentin tuotto-osuudesta puolet jää seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöhön, toisen puolikkaan saa Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään toimintaa tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia.

– Meillä Hämeenlinnassa onkin jo aloitettu Lasten ja nuorten keskuksen kehittämä Perheystävä-toiminta Jukolan alueella. Siellä olemme kokoontuneet koko kylän Haukkaa ja hengaa –iltoihin viime syksystä alkaen. Olisi mahtavaa voida laajentaa toimintaa myös muihin kaupunginosiin, Nurmi haaveilee.

Keräystuottoja saavat myös Palveluoperaatio Saapas ja seurakuntien Moottoripajat.

Kaukana tarve on vielä suurempi kuin meillä

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahastoon, joka antaa hätäapua kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Apua tarvitaan useimmiten luonnonkatastrofien, poliittisten selkkausten aiheuttaman hädän ja suuronnettomuuksien takia. 

Tämänvuotisessa keräyksessä esillä on erityisesti KUA:n työ Etelä-Sudanissa, jonne perheet palaavat takaisin sen jälkeen, kun ovat olleet paossa sisällissodan väkivaltaisuuksia. 
Etelä-Sudanissa KUA tukee yhteisvastuuvaroin perheiden ruokaturvaa ja toimeentulomahdollisuuksia. Syksyllä 2021 alkaneessa toimeentulo-ohjelmassa pyritään avustamaan myös pakolaisuudesta palanneiden lasten ja nuorten koulukuluissa. Peruskouluja tuetaan opetuksen järjestämisessä. Kehittyvissä maissa monen nuoren koulunkäynti keskeytyi koronan takia kokonaan.
 

Tule mukaan Yhteisvastuukeräykseen, osallistumistapoja tästä linkistä.