Uutislistaukseen

Vuosi 2022 on seurakuntavaalivuosi

Vaalislogan ”uskottu, toivottu, rakastettu” muistuttaa, että me kaikki olemme tervetulleita vaikuttamaan kirkossa.

Teksti

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seuraavat seurakuntavaalit ovat 20.11.2022. Vaalien ennakkoäänestys on 8.–12.11.2022.

Seurakuntavaalit Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa järjestetään kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan omaa toimintaa. Lisäksi vaaleissa valitaan edustajat yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymää.

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt valitsevat edustajat kirkolliskokoukseen, joka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin. 

Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa 14,4 % äänioikeutetuista äänesti. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan äänestysprosentti oli 12,6 %.

Äänestä sellaisena kuin olet

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan luottamushenkilöt vaikuttavat monin eri tavoin seurakunnan työhön. He ovat tekemässä seurakuntien taloutta, henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevia päätöksiä.

Seurakunnan tulevaisuudesta päättävät sen jäsenet. Jokaisella yli 16-vuotiaalla jäsenellä on oikeus äänestää seurakuntavaaleissa ja kaikilla täysi-ikäisillä jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdolle.

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu lähes 3,7 miljoonaa ihmistä. Tähän joukkoon mahtuu hyvin eri tavoilla kirkosta ajattelevia ja maailmaa näkeviä ihmisiä. Myös Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäsenet ovat monella eri tavalla ajattelevien ihmisten yhteisö. Kunnioittamalla ja kuuntelemalla toisiamme mahdumme saman katon alle.

Yksinäisyyttä vastaan

Seurakuntavaalit haastavat hämeenlinnalaiset taistelemaan yksinäisyyttä vastaan. Ihmisten auttaminen ja rakastaminen olivat Jeesuksen toiminnassa ja opetuksessa keskeistä. Siksi diakonia, auttamistyö, on kirkon ytimessä. Tutkimusten mukaan kirkolta myös odotetaan eniten sitä, että se huolehtii yhteiskunnan vähävaraisista ja heikossa asemassa olevista.

Yksinäisyys on 2020-luvulla ajankohtainen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä haastava tekijä: Suomalaisista lähes joka kymmenes kokee olevansa yksinäinen. Vähävaraisuus, yksin eläminen tai vanhuus ei automaattisesti tarkoita yksinäisyyttä. Silti Suomessa koetaan yksinäisyyttä miljoonissa kodeissa.

Seurakuntavaaleissa kysymme, mitä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan pitäisi tehdä, ettei kenenkään tarvitsisi tuntea yksinäisyyttä tahtomattaan?

Myötätunnon puolesta

Ihmiset liittyvät toisiinsa aiempaa enemmän verkostomaisesti, saman asian yhdistämänä. Sosiaalisen median maailmat ovat luoneet ihmisille paikan kokoontua yhteen samoin ajattelevien kuplaan. Samalla keskustelukulttuuri on muuttunut aggressiivisemmaksi ja ulossulkevaksi. Elämme ajassa, jossa lähestulkoon pakotamme itsemme ja toisemme erilaisiin lokeroihin.

Sosiaalisessa mediassa vahvistuu ikuisen onnellisuuden ja hyvinvoinnin harha. Tämä on lisännyt kaipuuta paikkaan, jossa itse kukin voi tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Ihmiset kaipaavat tilaa, jossa voi vain olla; yhteisöä, jossa levätä. Jumalan silmissä jokainen on täydellinen, riittävä omana itsenään. Jumalan edessä jokainen meistä on uskottu, toivottu, rakastettu.

Seurakuntavaaleissa voit olla vaikuttamassa siihen, miten Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ovet ovat avoinna. Missä työntekijät ja ihmiset kohtaavat? Miten puhumme toisillemme ja toisistamme? On tärkeää tehdä työtä myötätunnon ja lähimmäisen rakkauden edistämisen eteen.

1.3.2022 12.24