Tietosuojaseloste Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan markkinoinnista

Rekisterinpitäjä

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Rauhankatu 14/ PL65
13100 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö

Tiedottaja Matleena Eerola, p. 040 804 9288, etunimi.sukunimi@evl.fi

Tietosuojavastaava

Vs. kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen, PL 226, 33101 Tampere, p. 050 300 6306, etunimi.sukunimi@evl.fi

Rekisterin nimi

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan markkinointi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyille viestitään Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta: palveluista, tapahtumista tai muista vastaavista asioista perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja kiinnostuksen kohteisiin.

Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperusteen on suostumus.

Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat

Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysajat
Tietoryhmän nimi  Säilytysaika
Nimi ja yhteystiedot Säilytetään kunnes henkilö peruu suostumuksensa, yhteystietojen toimiminen lakkaa tai ilmoitetun kiinnostuksen kohteen toiminta lakkaa (esim. kerho päättyy)
Kiinnostuksen kohde Säilytetään kunnes henkilö peruu suostumuksensa, yhteystietojen toimiminen lakkaa tai ilmoitetun kiinnostuksen kohteen toiminta lakkaa (esim. kerho päättyy)
Työnantajatiedot / Rooliin liittyvät tiedot Säilytetään kunnes henkilö peruu suostumuksensa, yhteystietojen toimiminen lakkaa tai ilmoitetun kiinnostuksen kohteen toiminta lakkaa (esim. kerho päättyy)

Rekisterin henkilöryhmät

Henkilöt, jotka ovat pyytäneet lisätietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta: palveluista, tapahtumista tai muista vastaavista asioista perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja kiinnostuksen kohteisiin.

Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä heidän suostumukseensa / hyväksyntäänsä perustuen.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa voidaan käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä (esim. tietoteknisiä palveluita tarjoavat yritykset), jotka käsittelevät henkilötietoja tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Paperilla kerättävät yhteystiedot siirretään mahdollisimman nopeasti sähköiseen markkinointirekisteriin ja paperit tuhotaan asianmukaisesti.

ATK:lla käsitettävät tiedot

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.

Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

IP-osoitteelle voidaan kohdentaa markkinointia perustuen käytökseen verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. IP-osoitteita ei yhdistetä henkilöihin tai heidän yhteystietoihinsa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9
00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi