Taloudellinen avustaminen

Diakoniatyön taloudellinen avustaminen on osa diakonista auttamista. Se on lyhytaikaista tukea henkilölle erityisessä kriisitilanteessa. Apu perustuu seurakunnan omiin taloudellisen avustamisen periaatteisiin.

Diakonian taloudellinen apu ei ole niin sanottu subjektiivinen eli kaikille kuuluva oikeus. Vastuu kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle.

Taloudellista apua voivat hakea Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella asuvat henkilöt ja perheet, eli kantakaupungin tai Rengon alueella asuvat. Muualla Hämeenlinnassa asuvat voivat kääntyä oman alueensa seurakunnan puoleen. Avun hakijan ei tarvitse olla seurakunnan jäsen.

Taloudellisen avun tarve harkitaan aina tapauskohtaisesti. Avustusasioissa huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne eli esimerkiksi tulot ja menot, henkilön perhe- ja työtilanne, terveydentila ja velkaantuminen. Avustamispäätös edellyttää aina asiakkaan tapaamista.

Taloudellinen apu on

  • yhdessä asioiden selvittämistä, ohjausta sekä sovitusti yhteydenpitoa muihin asianosaisiin, auttamistahoihin tai mahdollisiin velkojiin. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus
  • maksusuunnitelmien tekemistä, neuvottelua eräpäivien siirtämisestä tai maksuerien kohtuullistamisesta
  • ruoka-apua, esimerkiksi EU-ruokakasseina
  • laskujen maksamista.

Avustusta ei myönnetä

  • pääsääntöisesti vuokrarästeihin
  • sakkoihin tai muihin rangaistusluonteisiin maksuihin
  • rahana suoraan asiakkaalle
  • jos asiakas omalla toiminnallaan estää asioiden selvittämisen tai kieltää yhteydenoton muihin tahoihin, jotka ovat tilanteen arvioinnin takia tarpeen (viranomaiset, velkojat jne.).

Miten haen taloudellista avustusta?

Ota yhteyttä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniakeskukseen, josta saat ajan diakoniatyöntekijän vastaanotolle.

Diakoniakeskuksen yhteystiedot

 

Perustoimeentulotukea voi hakea KELA:sta. Hämeenlinnan toimipisteen osoite on Rauhankatu 1.

Sosiaalipalveluista voi kysyä Hämeenlinnan kaupungilta. Sosiaalipalvelujen neuvonta puh 03 621 3303.