Seurakunnan antama taloudellinen apu

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan taloudellinen avustaminen on osa diakonista auttamista. Se on lyhytaikaista tukea henkilölle tai perheelle kriisitilanteessa.

Mihin taloudellista apua voi hakea?

Taloudellinen apu on

  • Yhdessä asioiden selvittämistä, ohjausta sekä sovitusti yhteydenpitoa muihin asianosaisiin, auttamistahoihin tai mahdollisiin velkojiin. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.
  • Maksusuunnitelmien tekemistä, neuvottelua eräpäivien siirtämisestä tai maksuerien kohtuullistamisesta.
  • Ruoka-apua eli lahjoitusruokaa
  • Laskujen maksamista, osto-osoituksia.

Mihin taloudellista avustamista ei myönnetä?

Taloudellista apua ei myönnetä

  • Vuokriin liittyviin laskuihin.
  • Sakkoihin tai muihin rangaistusluonteisiin maksuihin.
  • Rahana suoraan asiakkaalle.
  • Jos asiakas omalla toiminnallaan estää asioiden selvittämisen tai kieltää yhteydenoton muihin tahoihin, jotka ovat tilanteen arvioinnin takia tarpeen (viranomaiset, velkojat jne.).

Miten haen taloudellista avustusta?

Taloudellisen avustaminen hakeminen edellyttää aina diakoniatyöntekijän tapaamisen. 

Ota yhteyttä ja varaa aika: diakoniakeskuksen yhteystiedot.

Kuka voi hakea taloudellista apua?

Taloudellista apua voivat hakea Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella asuvat henkilöt ja perheet. Alue tarkoittaa Hämeenlinnan kantakaupunkia, Kalvolaa ja Renkoa.

Muualla Hämeenlinnassa tai lähialueella asuvat voivat kääntyä oman seurakunnan puoleen:

Avun hakijan ei tarvitse olla seurakunnan jäsen.

Perusteet taloudelliselle avustamiselle

Taloudellisen avun tarve harkitaan aina tapauskohtaisesti. Avustusasioissa huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne, muun muassa tulot ja menot, henkilön perhe- ja työtilanne, terveydentila ja velkaantuminen. Apu perustuu seurakunnan omiin taloudellisen avustamisen periaatteisiin.

Diakonian taloudellinen apu ei ole niin sanottu subjektiivinen eli kaikille kuuluva oikeus. Vastuu kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle.

 

Varaa aika diakoniakeskuksesta

Ota yhteyttä ja varaa aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniakeskukseen: diakoniakeskuksen yhteystiedot.