Viestinnän neuvottelukunta

Viestinnän tehtävänä on tukea seurakunnan strategian toteutumista suunnittelemalla, kehittämällä, toteuttamalla ja edistämällä viestintää ja vuorovaikutusta työyhteisössä sekä työyhteisön ja sen ympäristön välillä.

Tavoitteena on, että seurakunnan jäsenillä, työntekijöillä ja niillä, jotka eivät vielä kuulu kirkkoon, on saatavillaan ajantasaista, täsmällistä ja monipuolista tietoa seurakunnan sanomasta, tehtävästä, toiminnasta ja taloudesta.

Viestinnän neuvottelukunta tukee seurakunnan viestintätiimiä työssään. Neuvottelukunnalla ei ole budjettivastuuta, kuten muilla seurakunnan johtokunnilla, sillä sen rooli on neuvoa-antava. 

Viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Tapio Holopainen.

Jäsenet 2019-2022

Esa Viherä
Leena Tiesmaa
Markku Wiik
Veli-Matti Virtanen
Tuulia Viitanen
Kati Turtola
Tiina Vahtokari
Kati Savolainen

Neuvottelukunnan kokouksissa ovat läsnä kaikki viestinnän työntekijät sekä kirkkoherra.