Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan viestinnän neuvottelukunta

Viestinnän tehtävänä on tukea Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan strategian toteutumista. Viestintä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja edistää sisäistä viestintää ja vuorovaikutusta työyhteisössä sekä työyhteisön ja sen ympäristön välillä.

Tavoitteena on, että seurakunnan jäsenillä, työntekijöillä ja niillä hämeenlinnalaisilla, jotka eivät vielä kuulu kirkkoon, on saatavillaan ajantasaista, täsmällistä ja monipuolista tietoa seurakunnan sanomasta, tehtävästä, toiminnasta ja taloudesta.

Viestinnän neuvottelukunta tukee seurakunnan viestintätiimiä työssään. Neuvottelukunnalla ei ole budjettivastuuta, kuten muilla seurakunnan johtokunnilla, sillä sen rooli on neuvoa-antava. 

Viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Tapio Holopainen.

Viestinnän neuvottelukunnan jäsenet 2021-2022

Tapio Holopainen (pj.)

Erkki Alanen
Esa Viherä​​​​​
Leena Tiesmaa
Veli-Matti Virtanen
Tuulia Viitanen
Kati Turtola
Tiina Vahtokari
Kati Savolainen

Neuvottelukunnan kokouksissa ovat läsnä kaikki viestinnän työntekijät sekä kirkkoherra. 

Hämeenlinna-Vanaja seurakunnan viestinnästä vastaa ma viestintäpäällikkö Auli Saarsalmi-Paalasmaa