Jõgevan seurakuntatalo Virossa ja seurakunnan pappi ovella.

Toiminta ystävyysseurakuntien kanssa

Ystävyysseurakunta työ on paikallistason yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen. Se on tärkeä keino edistää paikallisseurakuntien kumppanuutta käytännössä ja kansainvälistä vuorovaikutusta kirkkojen välillä. Ystävyysseurakuntatyö on olennainen osa kirkkomme kansainvälisiä suhteita ja osa seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta, sekä yksi kansainvälisen diakonian muoto.

Ystävyysseurakuntatoiminnassa vastuunkantajina ovat tavalliset seurakuntalaiset ja työntekijät käytännöllisen kohtaamisen kautta. Ystävyysseurakuntatyö on yhteisen uskon jakamista.

Hämeenlinna-Vanajan ystävyysseurakunnat:

Rovastikunnallinen ystävyysseurakunta

Seurakunnalla on myös yhteyksiä Hämeenlinnan kaupungin ystävyyskaupunkien seurakuntien kanssa ja Ruotsissa Gamla Uppsalan seurakunnan kanssa.