Vapaaehtoistyö

Seurakunnan jäsenenä olet mukana auttamassa lähimmäisiäsi. Suuri osa kirkollisveron tuotosta ohjataan lapsi- ja nuorisotyöhön sekä diakoniaan.  

Seurakunnassa on runsaasti mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan kaikenikäisten ihmisten parissa. Vanhukset, sairaat ja vammaiset tarvitsevat auttajia ja ystäviä sekä kotonaan että laitoksissa. Maahanmuuttajat kaipaavat suomalaisia ystäviä ja kummeja kotoutuakseen. Myös palvelevan puhelimen työntekijät tekevät työnsä vapaaehtoisesti. 

Monia seurakuntalaisia toimii pienpiirien vetäjinä sekä ohjaajina kerhoissa tai partiossa. Voit myös liittyä johonkin seurakuntien kuoroista. 

Vuoden aikana seurakunnissa järjestetään paljon juhlia, tapahtumia, tilaisuuksia, retkiä ja leirejä, joiden toteuttamisessa seurakuntalaiset ovat mukana. Kesällä kohdataan juhannusjuhlilla ja avoimissa leiripäivissä, joista löytyy monenelaisia palvelutehtäviä. 

Voit löytää mielekkään tehtävän myös vapaaehtoistyö.fi -sivustolta, joka tarjoaa kertaluonteisista vapaaehtoistehtävistä pidempikestoisiin vapaaehtoistehtäviin.