Vapaaehtoistyö seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta tuottaa iloa, onnellisuutta, viihtymistä ja arvokkuuden kokemuksia niin tekijälle kuin vastaanottajallekin. Jokainen haluaa tuntea olevansa tarpeellinen ja voivansa tuottaa iloa lähimmäisilleen.

Seurakunnassa on runsaasti mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan kaikenikäisten ihmisten parissa. Vanhukset, sairaat ja vammaiset tarvitsevat auttajia ja ystäviä sekä kotonaan että laitoksissa. Maahanmuuttajat kaipaavat suomalaisia ystäviä ja kummeja kotoutuakseen. Myös palvelevan puhelimen työntekijät tekevät työnsä vapaaehtoisesti. Kertaluonteisena apuna voidaan käydä vaikkapa kaupassa tai auttaa lääkärikäynnissä.

Monia seurakuntalaisia toimii pienpiirien vetäjinä sekä ohjaajina kerhoissa, partiossa tai sururyhmissä.

Vuoden aikana seurakunnissa järjestetään paljon juhlia, tapahtumia, tilaisuuksia, retkiä ja leirejä, joiden toteuttamisessa seurakuntalaiset ovat mukana. Kesällä kohdataan juhannusjuhlilla ja avoimissa leiripäivissä, joista löytyy monenelaisia palvelutehtäviä.

Voit löytää mielekkään tehtävän myös vapaaehtoistyö.fi -sivustolta, joka tarjoaa kertaluonteisista vapaaehtoistehtävistä pidempikestoisiin vapaaehtoistehtäviin.  

Tiesithän, että seurakunnan jäsenenä olet mukana auttamassa lähimmäisiäsi. Suuri osa kirkollisveron tuotosta ohjataan lapsi- ja nuorisotyöhön sekä diakoniaan.