Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkityötä. Sen tehtävänä on muun muassa laatia vuosittain työalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta kokoontuu vuoden aikana noin 7-9 kertaa.

Johtokunnassa on puheenjohtaja Ari Palomäen lisäksi kahdeksan jäsentä. 

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan jäsenet 2019-2022

Ari Palomäki, pj
Kalervo Aaltonen
Jukka Friman
Matti Järvinen
Sara Kaloinen, varapj
Jaana Kivikko
Maria Mäki-Uuro-Tuiskunen
Mirja Pietilä
Liisa Turtiainen

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan jäsenten yhteystiedot.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan varajäsenet:

Reino Puro, Terhi Sortila, Marianne Roine, Osmo Nissi.

Seurakunnan työntekijöistä kokouksissa paikalla ovat jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtoryhmän jäsenet