Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkityötä. Sen tehtävänä on muun muassa laatia vuosittain työalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta kokoontuu vuoden aikana noin 7-9 kertaa.

 johtokunnassa on puheenjohtaja Ari Palomäen lisäksi kahdeksan jäsentä. 

Jäsenet 2019-2022

Ari Palomäki, pj
Kalervo Aaltonen
Jukka Friman
Matti Järvinen
Sara Kaloinen, varapj
Marjut Kemiläinen
Jaana Kivikko
Maria Mäki-Uuro-Tuiskunen
Emma Nurminen

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot

Varajäsenet: Reino Puro, Terhi Sortila, Marjut Kemiläinen, Osmo Nissi.

Seurakunnan työntekijöistä kokouksissa paikalla ovat jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtoryhmän jäsenet.