Avoimet työpaikat Hämeenlinnan seurakunnissa

Hämeenlinnan seurakunnissa työskentelee noin 140 vakituista työntekijää. Kesäaikaan työntekijöitä on noin 200.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa on haettavana

Diakonian virka.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa on 11.9.2020 klo 15.00 mennessä haettavana diakonian virka. Virkapaikkana on seurakunnan diakoniakeskus ja työalueena on Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, johon kuuluu kantakaupungin lisäksi Rengon alue.

Tehtävänkuvaan kuuluu laaja-alainen diakoniatyö, joka sisältää muun muassa sielunhoidolliset keskustelut, taloudellisen auttamisen, kotikäynnit ja ryhmä-, retki- sekä leiritoiminnan. Viran hyvä hoitaminen edellyttää yhteistyötä seurakunnan eri työalojen, diakonian eri yhteistyötahojen ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.

Haemme 13 hengen työtiimiimme nuorekasta diakoniatyöntekijää, jolla on intoa ottaa vastuuta työn toteuttamisesta ja kehittämisestä. Arvostamme yhteistyötaitoja ja kykyä toimia luontevasti monenlaisten ihmisten parissa. Työn hoitaminen edellyttää IT-taitoja ja erilaisten viestimien hallintataitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto. Viran peruspalkka on 502 vaativuusryhmässä 2381 euroa. Lisäksi maksetaan KirVESTES:n mukaista kokemuslisää. Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakeminen virkaan

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 11.9.2020 klo 15 mennessä osoitteeseen

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta/ diakonian virka
PL 65
13101 Hämeenlinna

tai sähköpostitse osoitteeseen virpi.kylmalahti@evl.fi. Hakemukseen ei tarvitse liittää tutkinto- tai työtodistuksia, ne pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Haastattelut ja tiedustelut

Haastattelut pidetään 21.9.2020. Soveltuvuustestit toteutetaan viikolla 41 erikseen sovittavana ajankohtana. Virka tulee ottaa vastaan 7.12.2020 tai sopimuksen mukaan.

Tiedusteluihin vastataan puhelimitse ti 25.8. klo 10-12, ma 31.8. klo 10-12 ja ma 7.9. klo 14-16 diakoniatyöntekijä Seija Puusaari, p. 040 804 9358.

 Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on haettavana

Hautaustoimen päällikön virka

Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on 9 hautausmaata ja hautausmaiden pinta-ala on yhteensä 56 hehtaaria. Hautauksia tehdään vuosittain noin 730, joista tuhkahautausten osuus on yli 70 %. Seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on tällä hetkellä lähes 5 500 hoitosopimusta. Hautaustoimen tehtäviä hoitaa 12 vakituista työntekijää. Kausityöntekijöitä on yli 50. Vuonna 2014 uusittu krematorio sijaitsee Vuorentaan kappelin yhteydessä.

Hautaustoimen päällikkö vastaa hautaustoimesta; johtaa, suunnittelee ja kehittää hautaustoimea. Tehtävään liittyen hautaustoimen päällikkö vastaa myös hautaustoimen ja hautainhoitorahaston talousarvion laadinnasta ja seurannasta sekä hänellä on hautainhoitorahaston hoitosopimusten hoitovastuu. Tehtäviin kuuluu myös toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittelijänä toimiminen. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Hautaustoimen päällikön kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto (hortonomi AMK tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva tutkinto) sekä riittäväksi katsottava puutarha-alan kokemus ja hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta esimiestehtävistä, halua ja kykyä toimia organisaation johtotehtävissä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan kokemus hautaustoimesta, perehtyneisyys työkone- ja laitetekniikkaan, ulkoalueiden viherrakentamiseen, ympäristönsuunnitteluun, ympäristökysymyksiin, julkishallintoon ja julkisten hankintojen hankintamenettelyyn.

Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 602 mukaan. Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää. Virkaan valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virka täytetään sopimuksen mukaan.

Hakeminen virkaan

Hakuaika päättyy 21.9.2020 klo 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa talousjohtaja Kai Kauppinen 10.9.2020 klo 9-12, p. 040 804 9401 tai kai.kauppinen@evl.fi