Avoimet työpaikat Hämeenlinnan seurakunnissa

Hämeenlinnan seurakunnissa työskentelee noin 140 vakituista työntekijää. Kesäaikaan työntekijöitä on noin 200.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä toimii koko Hämeenlinnan kaupungin alueella tuottaen erilaisia tukipalveluita Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakunnille. Yhtymän hoidettavana on laaja kirjo eri-ikäisiä ja kokoisia rakennuksia keskiaikaisista kivikirkoista kerhohuoneistoihin. Kiinteistöstrategiamme valmistui 2017 ja teemme jatkuvaa työtä sen eteenpäinviemiseksi.

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ on haettavana

määräaikaisen (36 kk) projektipäällikön työsuhde uudis- ja korjausrakentamisen hankkeisiin.

Määräaikaisen projektipäällikön tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän uudishankkeiden eteenpäin viemisestä vuosina 2021-2023 sekä osallistua nykyisten rakennusten kunnossa- ja ylläpitohankkeisiin. Vuonna 2021 keskeisin käynnistyvä hanke on Lammille rakennettava uusi seurakuntatalo. Lisäksi projektipäällikön tehtäviin kuuluu asioiden valmistelu kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätettäväksi sekä niiden esittelijänä toimiminen. 

Määräaikaisen projektipäällikön tulee olla rakennustekniikan korkeakoulututkinnon tai aiemman vastaavan opistotutkinnon suorittanut henkilö. Eduksi katsotaan aiempi toiminta rakennuttajakonsulttina, projektijohtotehtävissä tai vastaavana työnjohtajana vaativan luokan pätevyyden kohteissa. Valittavalla tulee olla riittävä työkokemus sekä hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä ja halua toimia itsenäisesti organisaatiomme johtotehtävissä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kokemusta julkishallinnosta ja julkisten hankintojen hankintamenettelystä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Tehtävän palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan, hakijan tulee esittää palkkatoiveensa. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja valitun on ennen työn aloittamista toimitettava seurakuntayhtymälle työterveyspalveluja tuottavan työterveyslääkärin hyväksymä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Kai Kauppinen kai.kauppinen@evl.fi tai puhelimitse to 21.1.2021 klo 9-12, p. 040 8049 401.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta. Hakuaikaa on jatkettu tiistai 26.1.2021 klo 15.00 asti ja aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon. Linkki hakemukseen.