Avoimet työpaikat Hämeenlinnan seurakunnissa

Hämeenlinna on kaupunki, jossa luonto ja vesi ovat kaikkialla läsnä. Kaupunki sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella pääkaupunkiseudun ja Tampereen välissä, keskellä kauneinta Hämettä. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän muodostavat Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakunnat. Seurakuntayhtymä huolehtii seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä hautausmaista ja kiinteistöistä. Hämeenlinnan seurakuntien jäsenmäärä on noin 50 000 ja työntekijöitä yhtymässä ja sen seurakunnissa työskentelee yhteensä noin 140.


Kesätyöntekijöitä

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta etsii viittä teologian, diakonian tai nuorisotyönohjaajan ammattiin opiskelevaa henkilöä töihin ajalle 1.6.-15.8.2022.

Kesän työtehtäviin sisältyvät hartaudet, saarnat, rippileirit, varhaisnuorten leirit, nuorisotyön toimintaa sekä muut seurakunnalliset tehtävät. Työhön kuuluu rippikoulujen etukäteispäiviä keväällä.

Odotamme innostunutta ja rohkeaa työotetta sekä sosiaalista rohkeutta kohdata eri ikäryhmiin kuuluvia seurakuntalaisia.

Kirkon virkaehtosopimuksen hinnoitteluryhmän N10 mukainen palkkaus: 1500 € - 1 800 €

Kesätyöntekijän tehtävää haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake 5.12. mennessä. 

Lisätietoja: markku.ihander@evl.fi

 


Seurakuntasihteeri

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta hakee seurakuntasihteeriä. 

Seurakuntasihteeri tukee kirkkoherraa ja muuta johtoryhmää seurakunnan hallintoon liittyvien asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa. Lisäksi hän toimii joidenkin hallintoelinten ja työryhmien sihteerinä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa opistotason tai ammattikorkeakoulututkintoa. Arvostamme julkisen hallinnon tuntemusta ja siitä käytännössä hankittua kokemusta. Seurakunnan toiminnan tuntemus katsotaan eduksi. Valittavan tulee hallita yleisten tietojärjestelmien käyttö ja olla avoin oppimaan uusia. Arvostamme arkistoinnin osaamista.Valittavalta edellytetään hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja, erinomaista suomen kielen kirjallista taitoa, tarkkuutta ja paineensietokykyä.    

Palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 501 mukainen.  

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Ennen työn vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Hakumenettelyssä käytetään mahdollisesti soveltuvuusarviointia. Haastattelut järjestetään 23. marraskuuta klo 14.30-18.00 Poltinahon seurakuntatalolla.   

Tiedusteluihin vastaa pe 5.11.2021 klo 11–13 hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio puh. 040 804 9316. Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolle osoitettu hakemus ja ansioluettelo tulee jättää viimeistään 15.11. kello 14.00 KirkkoHR:n välityksellä internetissä. Haettu henkilö aloittaa tehtävässään 24.1.2022 tai sopimuksen mukaan.