Kummius voi kantaa läpi elämän

Kummius on arvokas tehtävä. Kummi on lapsen aikuinen ystävä, joka tukee vanhempia lapsen elämässä ja kristillisessä kasvatuksessa. Kummius voi kantaa läpi elämän ja olla elämän mittainen ystävyyssuhde. Kummius ei ole velvoittava pakko, vaan iloinen asia, jota kukin voi toteuttaa persoonallisella tyylillä.

Lapsen kummeista yhden pitää olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Riittää siis, että yksi kummeista kuuluu kirkkoon. Lisäksi kummeina voi olla muuhun kirkkomme toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvia henkilöitä.