Hämeenlinnan kirkko

Kaste kantaa aina

Hämeenlinnan seurakuntayhtymään kuuluva Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on yksi Suomen suurimmista luterilaisista seurakunnista, jäsenmäärältään noin 40 300.

Vuoden 2011 alusta entinen Rengon seurakunta on kuulunut Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan.

Hallinnollinen päätöksenteko seurakunnassa tapahtuu luottamushenkilöorganisaatiossa, johon jäsenet on  valittu seurakuntavaaleilla.

Seurakuntayhtymä vastaa seurakuntien taloudesta, henkilöstöstä, kiinteistöistä ja hautausmaista. Seurakuntayhtymän luottamushenkilöorganisaation toimielimiä ovat yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto ja sen talous- ja henkilöstöjaosto, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ja tilintarkastus.

Seurakunta vastaa hengellisestä työstään ja toiminnastaan, esimerkiksi lasten ja nuorten kerhoista, vanhus- ja auttamistyöstä, jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista sekä kansainvälisestä työstä. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan luottamushenkilöorganisaation toimielimiä ovat seurakuntaneuvosto ja sen asettamat työalakohtaiset johtokunnat.

Työalat ja johtoryhmät

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtoryhmään kuuluvat kirkkoherra Kimmo Reinikainen, hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, kehityskappalainen Heikki Toivio ja viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen

Seurakunnalla on seitsemän työalaa, joista jokaisella on oma johtoryhmä. Johtoryhmät hoitavat työalojen käytännön asioita ja arkista työtä johtokuntien päätösten mukaisesti. 

Diakoniatyön esimiehenä toimii johtava diakoniatyöntekijä Virpi Kylmälahti ja lisäksi johtoryhmään kuuluvat diakoni Seija Puusaari ja seurakuntapastori Sinikka Tuori

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön esimies on kehityskappalainen Heikki Toivio. Toisena johtoryhmän jäsenenä on johtava kanttori Heikki Seppänen

Lapsi- ja nuorisotyö on seurakunnan suurin työala. Lapsi- ja nuorisotyötä johtaa kappalainen Juha Harmaala. Lapsityön esimiehenä toimii johtava lapsityönohjaaja Kaisa Nurmi ja nuoristotyöstä vastaa johtava nuorisotyöntekijä Markku Ihander. Lisäksi johtoryhmään kuuluu seurakuntapastori Elias Riikonen

Lähetys- ja aikuistyötä johtaa seurakuntapastori Mika Juppala, jonka lisäksi työalan johtoryhmään kuuluvat kappalainen Sampo Kujala sekä lähetys- ja kansainvälisyystyön koordinaattori Paula Harju

Perheasiain neuvottelukeskuksella, sairaalasielunhoidolla tai viestinnällä ei ole omia johtoryhmiä. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajana toimii Timo Korpinen. Sairaalasielunhoidosta vastaa johtava sairaalapastori Jukka Lehto ja seurakunnan viestinnästä vastaa viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen

Kirkkoherranviraston ja palvelutoimiston esimies on toimistonhoitaja Eliisa Aaltonen. Lisäksi kirkkoherran suorassa alaisuudessa työskentelee hallinnon sihteeri Merja Hiltunen.

 

Hämeenlinnan kaupungissa on 4 seurakuntaa, Hämeenlinna-Vanaja, Lammi, Hauho ja Kalvola. Ne muodostavat seurakuntayhtymän. Renko kuuluu Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa on lähes 40 000 jäsentä ja yli 70 työntekijää. Se on Suomen kymmenenneksi suurin seurakunta.

Seurakunnassa on kolme kirkkoa, joista kaksi keskiaikaisia kivikirkkoja.