Surun tai sairauden kohdatessa

Sairaalasielunhoito

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on ainutlaatuisen arvokas hauraanakin – kipeänä, kärsivänä, kärsimättömänä ja väsyneenä. Meidät on luotu vuoropuheluun Luojan kanssa kaikissa elämän tilanteissa.

Sairaalapappi on kiireetön lähimmäinen, pappi tai lehtori, jolla on sairaalasielunhoitajan erikoistumiskoulutus. Hän on potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten. Hän on käytettävissäsi, kun tarvitset kuuntelijaa ja haluat puhua jonkun kanssa mieltäsi askarruttavista kysymyksistä. Kun toivot puolestasi rukoiltavan, kun haluat viettää ehtoollista tai saada öljyllä voitelun, ota silloinkin yhteyttä sairaalapappiin.

Sairaalapapin tavoittaa hänen kiertäessään osastoilla, hartaustilaisuuksissa, henkilökunnan välityksellä tai puhelimitse.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalapappien yhteystiedot

Saattohoito Koivikkokodissa

Saattohoitoon keskittyneessä Koivikkokodissa lähiseudun seurakunnat pitävät viikoittain hartaushetkiä. Seurakunnan työntekijät käyvät myös pyydettäessä keskustelemassa potilaiden ja hänen läheistensä kanssa.

Vanhusten hoivayksiköt Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella

Vierailemme säännöllisesti Hämeenlinnan kantakaupungin ja Rengon alueella olevissa vanhusten hoivayksiköissä eli hoivakodeissa. Seurakunnan työstä hoivakodeissa vastaavat diakonissa Seija Puusaari ja pastori Sinikka Tuori

Hartaudet

Jokaisessa vanhusten hoivayksikössä pidetään hartaus kerran kuukaudessa. Ehtoollista vietetään osana hartaushetkeä kerran syksyllä ja kerran keväällä. Hartaudet ovat avoimia hoivayksikön asukkaille, henkilökunnalle ja omaisille.

Tämän lisäksi Ilonpisarassa ja Ilveskodissa lähiseudun seurakuntien työntekijät käyvät pitämässä säännöllisesti hartauksia.

Voutilakeskuksessa ja Keinukamarissa, osastoilla pidettävien hartauksien lisäksi, pidetään kerran kuukaudessa kaikille avoin hartaushetki alakerrassa.

Hoivayksiköiden ilmoitustauluilta löytyvät hartausajat ja hoivakodeista vastaavien seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot.

Rukoushetki

Työntekijöitä on mahdollista pyytää pitämään rukoushetki hoivayksikössä. Rukoushetki voidaan viettää esim kuolevan luona tai läheisen kuoltua.

Rukoushetkessä siunataan ihminen kolmiyhteisen Jumalan nimessä, lauletaan virsi ja tuetaan omaisia surun hetkellä.

Rukoushetken voi pitää seurakunnan työntekijän lisäksi läheinen tai joku henkilökuntaan kuuluva.

Seurakunnan työntekijää voi myös pyytää antamaan yksityisen ehtoollisen tai öljyllä voitelun.

Sururyhmät

Seurakunta järjestää ohjattuja sururyhmiä aikuisille ja lapsille suunnattua sururyhmää, Helmijengi-ryhmää.