Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta kirkkoherranvirastossa tai evankelis-luterilaisen kirkon asiointipalvelun kautta verkossa osoitteessa Esteidentutkinta.fi. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. 

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää. Erityistapauksissa, esimerkiksi toisen puolisoista ollessa ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään. Avioliiton esteiden tutkinta on voimassa neljä kuukautta.

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. Vihkipari ilmoittaa sukunimivalintansa esteidentutkinnan yhteydessä.

Kysyttävää esteiden tutkinnasta?

Tampereen aluekeskusrekisteri puh. 03 2190 222 arkisin kello 9–15.