Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on johtaa, suunnitella ja kehittää Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan perheasiain nevuottelukeskuksen työtä, sekä valvoa määrärahojen käyttöä. Johtakunta laatii vuosittain työalan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuosikertomuksen. Johtokunta valitsee perheasiain neuvotteluksekuksen työntekijät, johtajaa lukuunottamatta.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta kokoontuu vuoden aikana noin neljä kertaa.

Johtokuntaan kuluu puheenjohtaja Kari Heiskasen lisäksi neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Jäsenet 2019-2022

Kari Heiskanen, pj
Merja Kaura
Jyri Nikander
Paula Paavola
Kirsti Suoranta

Johtokunnan yhteystiedot

Varajäsenet: Kalle Virtanen, Sara Syyrakki