Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan tehtävänä on johtaa, suunnitella ja kehittää Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan perheasiain nevuottelukeskuksen työtä, sekä valvoa määrärahojen käyttöä. Johtakunta laatii vuosittain työalan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuosikertomuksen. Johtokunta valitsee perheasiain neuvotteluksekuksen työntekijät, johtajaa lukuunottamatta.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta kokoontuu vuoden aikana noin neljä kertaa.

Johtokuntaan kuluu puheenjohtaja Jyri Nikanderin lisäksi neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Vuoden 2024 alusta alkaen esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa Domus-järjestelmästä. Vuosien 2022-2023 pöytäkirjat löydät alempaa tältä sivulta. 

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan esityslistatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan jäsenet 2023-2026

Jyri Nikander (pj.)
Wilma Lehtonen
Jurkka Sipilä
Merja Kaura (vpj.)
Kirsti Suoranta

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan yhteystiedot.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan varajäsenet:

Kristiina Ruuskanen, Outi Pänkäälä

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajana toimii Timo Korpinen.