Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan nimikkolähetit

Nimikkolähetti on henkilö, joka on kiinnostunut tekemään oman osansa oikeudenmukaisen maailman puolesta ja viemään sanomaa rakastavasta Jumalasta eteenpäin. Lähetystyöntekijä työskentelee soveltaen omaa ammattitaitoaan ulkomaisessa, kirkollisessa toimintaympäristössä ja kulttuurissa. 

Miten lähetiksi pääsee?

Lähetystyöstä kiinnostunut suorittaa lähetystyön erikoistumiskoulutuksen ja tekee työsopimuksen jonkun lähetysjärjestön kanssa.  Järjestö puolestaan solmii seurakunnan kanssa nimikkosopimuksen työn mahdollistamiseksi. Yhdellä lähetystyöntekijällä voi olla useampi lähettävä seurakunta. 

Kaikki eivät ole kuulleet vielä Jumalasta. Monet eivät tiedä mitään ilosanomasta. Toiset siitä kauas lähtee kertomaan. Siinä työssä apuamme tarvitaan. Uskotaan, uskotaan! Jeesukseen ja Jumalaan. Rukoillaan! Rukoillaan, toisiamme siunataan.  - Jukka Salminen

Matkassa mukana!

Seurakunnan tehtävänä on tukea lähetystyöntekijää rukouksin ja taloudellisin varoin. Seurakunta pitää yhteyttä näihin työntovereihin ympäri maailmaa. Alta löydät nimikkolähettiemme esittelyt ja voit tutustua heidän työhönsä. 

 

Folkers Williams ja Hannele Tulkki Williams retkivarusteissa vuoristossa.

Senegal

Hannele Tulkki-Williams ja Folkers Williams työskentelevät Senegalin luterilaisen kirkon palveluksessa. Hannele toimii kirkollisen työn koordinaattorina, ylläpitää kumppanuussuhteita ja kartoittaa uusia. Folkers työskentelee kestävän kehityksen parissa keskittyen paikallisen kumppanin omavaraisuuden ja johtajuuden vahvistamiseen. Lisäksi hän tukee kirkon nuorisotyötyötä. 

Suomen Lähetysseuran verkkosivut 

 

Voit kulkea Hannelen ja Folkersin matkassa rukoillen, sekä seuraamalla heidän työtään: 

Facebook: Suomen Lähetysseura Läntisessä Afrikassa 

Facebook: Hannele & Folkers explorers

Kotisivu: Hannele & Folkers 

Instagram: Hf.explorers 

Tilaa uutiskirje sähköpostitse osoitteesta ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi 

Muita julkaisuja:

 

Tansania 

Musiikin maisteri Hanna Martikainen työskentelee Tansanian Mwanzassa. Hanna toimii Nyakaton Raamattuopiston musiikinopettajana. Hanna arvostaa musiikkikasvatuksen ja pedagogiikan merkitystä koulutuksessa ja seurakuntatyössä, ja uskoo tulevan työn tuovan paljon duurissa soivaa musiikkia ja iloa. Hän toivoo olevansa myös toivon ylläpitäjä ja välittämisen välittäjä suomalaisten ja tansanialaisten välillä. 

Hyvästä kehitysvauhdista huolimatta Tansania on edelleen YK:n inhimillisen kehityksen mittareilla käyhä maa. Suurin ongelma on nopea väestönkasvu, jonka myötä myös äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti.    

Suomen Lähetysseuran verkkosivut 

Voit kulkea Hannan matkassa rukoillen, sekä seuraamalla Hannan työtä: 

Facebook: Suomen Lähetysseura Tansaniassa

Facebook: Sisi ni walimu wa muziki

Uutiskirje: 1/2019, 5/2020, 6/2020  2/2021 3/2021

Tilaa uutiskirje sähköpostitse osoitteesta ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi 

Muita julkaisuja:

Tansaniassa kaikki soi duurissa,

Musiikki vie kauas kotisohvalta, myös karanteenissa

Turvallisuus on suhteellista Tansaniassa

Kirkko maailmalla Podcastit: 

Osa 1: Ngoma - Musiikkia Tansaniasta

Osa 2: Ngoma - Musiikkia Tansaniasta

Osa 3: Ngoma - Musiikkia Tansaniasta

Osa 1: Märkäkorvamissionäärit osa

Osa 2: Märkäkorvamissionäärit 

Päivi ja Sakari Löytty hymyilevät.

 

Namibia 

Diakoni Päivi Löytty ja muusikko Sakari Löytty ovat tehneet monipolvisen työuran Namibiassa, palvellen Namibian luterilaista kirkkoa (ELCIN) Suomen Lähetysseuran lähettämänä. Nykyisin he toimivat laajemmassa työyhteydessä eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen yhteistyöjärjestössä LUCSA:ssa (The Lutheran Communion in Southern Africa).

Päivi Löytty työskentelee LUCSA:an, sukupuolten tasa-arvoa edistävässä Gender Justice -hankkeen parissa. Tehtävänä on kartoittaa tilannetta jäsenkirkoissa ja suunnittelemaan niiden toimintaa. Hankkeessa pyritään naisten aseman parantamiseen kirkossa ja yhteiskunnassa. Hankkeen avulla pyritään lisäämään naisten tietoisuutta oikeuksista ja tasa-arvosta, sekä vahtistamaan yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia.

Sakari Löytty  työskentelee LUCSA:n uudessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa kartoitetaan kirkkojen jumalanpalveluselämän, liturgiikan ja musiikin tilannetta sekä tarjotaan kehittämiskeinoja. Tarkoituksena on etsiä yhteisiä keinoja jumalanpalveluselämän kehittämiseksi. Haasteena on hitaasti uudistuva kirkkomusiikki ja liturgiikan sisältöjen heikko tuntemus jäsenkirkoissa.

LUCSA on yksi Luterilaisen Maailmanliiton kolmesta aluejärjestöstä Afrikassa. Jäseninä on 15 kirkkoa, noin kaksi miljoonaa luterilaista kymmenessä eteläisen Afrikan maassa. Järjestö kehittää ja avustaa jäsenkirkkojensa diakoniatyötä, teologista koulutusta ja kristillistä kasvatusta. Diakoniaosastoon kuuluu hiv/aids- ja malariaprojektit sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien parissa tehtävä työ. LUCSA:n päätoimisto sijaitsee Johannesburgissa, mutta Päivi ja Sakari koordinoivat hanketta Namibiasta käsin., jonka luterilainen kirkko on yksi LUCSA:n jäsenistä.

 

Suomen Lähetysseuran verkkosivut

 

Voit kulkea Päivin ja Sakarin matkassa rukoillen, sekä seuraamalla heidän työtään: 

Facebook: Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa

Uutiskirjeet: 1/2019 2/2019 3/2019, 3/2020, 4/2020

1/2021 2/2021

Tilaa uutiskirje sähköpostitse osoitteesta ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi 

Muita julkaisuja:

 

 

Nepal 

Elina Lind työskentelee Suomesta käsin Nepalilaisten parissa. Elina koordinoi sitä osaa Lähetysseuran paikallisten kumppanijärjestöjen työstä, jota ei rahoiteta ulkoministeriön tai EU:n kehitysyhteistyövaroin vaan seurakuntien ja yksityisten lahjoittajien (esim. kummien) tuella. Nepaliin on vuoden 2021 aikana rekrytoitu kaksi uutta työntekijää. Viisumivaikeuksien vuoksi vasta toinen heistä, uusi maajohtaja, on päässyt muuttamaan Nepaliin. Elina tukee uusia työntekijöitä siirtymävaiheessa ja työn jatkon suunnittelussa. Korona on kantanut omat vaikeuttanut nepalilaistenkin arkea ja elämää. Intiasta levinneen variantin myötä tilanne on vakava vakavia tartuntoja on kevään ja kesän 2021 aikana ollut ennennäkemätön määrä. Syksyyn mennessä tilanne näyttäisi olevan helpottumassa, mutta taloudellisten vaikutusten korjaaminen kestänee vuosia.

 

Suomen Lähetysseuran verkkosivut 

Voit kulkea Elinan matkassa rukoillen, sekä seuraamalla hänen työtään: 

Facebook: Suomen Lähetysseura Nepalissa

Tilaa uutiskirje sähköpostitse osoitteesta ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi 

Muita julkaisuja:

Kirkko maailmalla Podcast: 

Koronakuulumisia Nepalista ja Pakistanista

 

Äiti pitää kädestä kiinni pientä lasta leikkitelineellä.

Itä-Eurooppa

Nimikkolähettimme, sosionomi ja kirkon nuorisotyönohjaaja, Anu  työskentelee Itä-Euroopan muslimialueella. Aiemmin hän on työskennellyt Etu-Aasiassa muslimityössä.

Anu työskentelee alueella, jossa suurin osa väestöstä on muslimeita ja jossa on vain vähän kristillistä todistusta. Hän toimii kansainvälisen yhteistyöjärjestön työyhteydessä muun muassa Pro life -työssä, jossa tuetaan raskaana olevia naisia sekä naisia, joille on tehty lukuisia abortteja. Työn pääpaino tulee olemaan tavoittavassa työssä ja opetuslapseuttamisessa.

Elämä muslimimaailman keskellä muistuttaa päivittäin siitä, kuinka paljon evankeliumin työlle on vielä tarvetta. Jumala kuitenkin toimii jatkuvasti ja kutsuu ihmisiä yhteyteensä kontaktien, kirjallisuuden, median sekä unien ja näkyjen kautta. Sydämen rukous on, että muslimimaailman keskellä Jeesuksen nimi saisi kuulua kirkkaana ja eri kansanryhmät saisivat oppia tuntemaan Hänet henkilökohtaisena Vapahtajanaan.

Suomen Evankelisen Kansanlähetysksen verkkosivut 

 

Voit kulkea nimikkolähetin matkassa rukoillen ja seuraamalla hänen työtään: 

Verkkosivut: Anu Itä-Euroopassa

Tilaa uutiskirje tai lahjoita Anun työn tukemiseksi

 

 

 

 

Japani

Lähetystyötä voi tehdä vaikka Japanissa asti, vaikka istuisi kotisuomessa. Näin tekee nimikkolähettimme Tiina Latva-Rasku, joka työskentelee japaninkielisen Internetlähetystyön parissa. 

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen verkkosivut

 

Voit kulkea Tiinan matkassa rukoillen.  

Uutiskirjeet: 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019, 2/2020, 3/2020, 4/2020 

1/2021 2/2021

Psalmitervehdys

Aasialaiset pienet pojat ajavat itsetekemillään puumopoilla alamäkeen.

Itä-Aasia

Kolme nimikkolähettiämme työskentelee Itä-Aasiassa teologian opetus- ja koordinointitehtävissä. 

Lähetysyhdistys Kylväjän verkkosivut

 

Voit kulkea lähetystyöntekijöiden matkassa rukoillen.