Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan nimikkolähetit

Nimikkolähetti tekee oman osansa oikeudenmukaisen maailman puolesta viemällä sanomaa rakastavasta Jumalasta eteenpäin sanoin ja teoin. Lähetystyöntekijä työskentelee soveltaen omaa ammattitaitoaan ulkomaisessa, kirkollisessa toimintaympäristössä ja kulttuurissa. Lähetystyöntekijä suorittaa erikoistumiskoulutuksen ja tekee työsopimuksen jonkun lähetysjärjestön kanssa.  Järjestö puolestaan solmii seurakunnan kanssa nimikkosopimuksen työn mahdollistamiseksi. Yhdellä lähetystyöntekijällä voi olla useampi lähettävä seurakunta. 

Kaikki eivät ole kuulleet vielä Jumalasta. Monet eivät tiedä mitään ilosanomasta. Toiset siitä kauas lähtee kertomaan. Siinä työssä apuamme tarvitaan. Uskotaan, uskotaan! Jeesukseen ja Jumalaan. Rukoillaan! Rukoillaan, toisiamme siunataan.  - Jukka Salminen

Matkassa mukana!

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalla on useita työtovereita maailmalla. Voimme tukea heitä rukouksin ja taloudellisin varoin, sekä pitämällä heihin yhteyttä. Alta löydät maailmalla työskentelevien työtovereidemme esittelyt ja voit tutusta heidän tehtäviinsä. 

Päivi Lilja vastaa Myanmarissa kehitysyhteistyön vammaishankkeiden toteutumisesta ja vammaishankkeiden laadukkaasta suunnittelusta, raportoinnista ja arvioinnista. 
Suomen Lähetysseura

Iiro Pankakoski toimii alueellisena hankehallinnon asiantuntijana Kyprokselta käsin. Kohteena ovat Lähi-Itä,  Pakistan ja Oman.  Iiro on rauhan- ja konfliktin tutkimuksen maisteri, sekä kehitysmaatutkimuksen ja historian kandidaatti. Hankehallinnon asiantuntijana Iiro työskentelee tiiviissä yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Työ sisältää hankkeiden suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja yhteistyökumppaneiden tukemista. Suomen Lähetysseura

Päivi Löytty työskentelee LUCSA:an, sukupuolten tasa-arvoa edistävässä Gender Justice -hankkeen parissa. Tehtävänä on kartoittaa tilannetta jäsenkirkoissa ja suunnittelemaan niiden toimintaa. Hankkeessa pyritään naisten aseman parantamiseen kirkossa ja yhteiskunnassa. Hankkeen avulla pyritään lisäämään naisten tietoisuutta oikeuksista ja tasa-arvosta, sekä vahtistamaan yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia.

Diakoni Päivi Löytty ja muusikko Sakari Löytty ovat tehneet monipolvisen työuran Namibiassa, palvellen Namibian luterilaista kirkkoa (ELCIN) Suomen Lähetysseuran lähettämänä. Nykyisin he toimivat laajemmassa työyhteydessä eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen yhteistyöjärjestössä LUCSA:ssa (The Lutheran Communion in Southern Africa). Suomen Lähetysseura

 

Sakari Löytty  työskentelee LUCSA:n uudessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa kartoitetaan kirkkojen jumalanpalveluselämän, liturgiikan ja musiikin tilannetta sekä tarjotaan kehittämiskeinoja. Tarkoituksena on etsiä yhteisiä keinoja jumalanpalveluselämän kehittämiseksi. Haasteena on hitaasti uudistuva kirkkomusiikki ja liturgiikan sisältöjen heikko tuntemus jäsenkirkoissa.

LUCSA on yksi Luterilaisen Maailmanliiton kolmesta aluejärjestöstä Afrikassa, jonka jäseninä on 15 kirkkoa, noin kaksi miljoonaa luterilaista kymmenessä eteläisen Afrikan maassa. Järjestö kehittää ja avustaa jäsenkirkkojensa diakoniatyötä, teologista koulutusta ja kristillistä kasvatusta. Diakoniaosastoon kuuluu hiv/aids- ja malariaprojektit sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien parissa tehtävä työ. LUCSA:n päätoimisto sijaitsee Johannesburgissa, mutta Päivi ja Sakari koordinoivat hanketta Namibiasta käsin, jonka luterilainen kirkko on yksi LUCSA:n jäsenistä. Suomen Lähetysseura

 

Sosionomi ja kirkon nuorisotyönohjaaja, Anu  työskentelee Itä-Euroopan muslimialueella, jossa suurin osa väestöstä on muslimeita ja jossa on vain vähän kristillistä todistusta. Hän toimii kansainvälisen yhteistyöjärjestön työyhteydessä muun muassa Pro life -työssä, jossa tuetaan raskaana olevia naisia sekä naisia, joille on tehty lukuisia abortteja. Työn pääpaino on tavoittavassa työssä ja opetuslapseuttamisessa. Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys

Venäjän ja englannin kielen kääntäjä ja tulkki Anitta Lepomaa tekee seurakuntatyötä Burjatiassa paikallisseurakunnassa. Burjatia sijaitsee Aasiassa Itä-Siperian eteläosassa Baikaljärven itä- ja eteläpuolella Anitta hoitaa yhteyksiä kotimaan ja kirkon keskustoimiston välillä erityisesti kirkon rakennushankkeen osalta, sekä kääntää raamatunopiskelumateriaalia seurakuntalaisten käyttöön. Kuvat Jussi Valkeajoki Lähetysyhdistys Kylväjä.

Kolme työtoveriamme työskentelee Itä-Aasiassa teologian opetus- ja koordinointitehtävissä. Lähetysyhdistys Kylväjä.

Työtä voi tehdä Japanissa asti, vaikka istuisi kotisuomessa. Näin tekee työtoverimme Tiina Latva-Rasku, joka työskentelee japaninkielisen Internetlähetystyön parissa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

​​​​​Facebook:

Päivi ja Sakari Löytty:

Kirkko maailmalla podcast:

Uutiskirjeet:

Uutiskirjeet voit tilata suoraan lähetysjärjestöiltä esim. verkkosivujen kautta.

Suomen Lähetysseuran lähetit: Tilaa uutiskirje sähköpostitse osoitteesta ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi