Jumalan huolenpito ja siunaus avioliitolle

Huom! Kesän 2021 varaaminen alkaa maanantaina 2.11.2020 klo 9 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäsenille. Muiden seurakuntien jäsenille vihkiaikojen varaaminen kesälle 2021 alkaa maanantaina 4.1.2021 klo 9 alkaen.

Kirkolliset toimitukset pidetään koronapandemian vuoksi toistaiseksi poikkeusjärjestelyin. Kirkkotilassa tapahtuviin kirkollisiin toimituksiin voi osallistua 31.5. asti korkeintaan 10 henkilöä ja 1.6 alkaen yli 50 henkeä. Toimituksen jälkeen järjestettävät juhlat – kuten kastejuhlat, hääjuhlat sekä muistotilaisuudet – samoin kuin kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavat kirkolliset toimitukset ovat yksityistilaisuuksia, ja niitä koskee näin ollen valtioneuvoston linjauksen mukainen 50 hengen enimmäisosallistujamäärä. Kaikista toimituksiin liittyvistä asioista voi keskustella niistä vastaavien pappiemme kanssa tai ota yhteyttä palvelutoimistoon puhelimitse 040 804 9333 arkisin klo 9–12 ja 13–15 tai sähköpostilla. Palvelutoimiston yhteystiedot

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

 

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että vihittävät ovat evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja rippikoulun käyneitä. Toinen vihittävistä voi kuitenkin olla myös jonkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Mikäli toinen vihittävistä ei kuulu ev. lut. kirkkoon tai muuhunkaan kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan, voidaan avioliitto siunata siviilivihkimisen jälkeen.

 

Siviiliavioliiton solmineille samaa sukupuolta oleville puolisoille voidaan järjestää rukoushetki.

 

Seurakunnassa järjestetään vuosittain, yleensä elokuussa, vihkitapahtuma Hääyö, jossa vihitään useita pareja saman illan aikana.

 

Avioliiton solmimisen ehtona oleva esteidentutkinta ja vihkiminen ovat maksuttomia. Oman seurakunnan jäsenille myös kirkko tai kappeli vihkipaikkana on maksuton.

Näin varaat vihkiajan

Hämeenlinnan, Rengon ja Vanajan kirkon vihkiajat vuodelle 2020 varataan numerosta 040 804 9333 (arkisin klo 9-12 ja 13–15).

Kesän 2021 varaaminen: Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäsenet voivat varata vihkiaikoja vuoden 2021 touko-syyskuulle maanantaista 2.11.2020 klo 9 alkaen Hämeenlinnan, Vanajan ja Rengon kirkkoihin. Tämä koskee myös niitä pareja, joista jommankumman vanhemmat tai vanhempi on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäsen.

Muiden seurakuntien jäsenet voivat varata vihkiaikoja kesälle 2021 maanantaista 4.1.2021 klo 9 alkaen.

Hääpari halaa toisiaan

Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa, virran tulva ei vie sitä mukanaan. Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi, hän saisi vain toisten pilkan. 
(Laulujen laulu 8:6–7)