Jumalan huolenpito ja siunaus avioliitolle

Huom! Vihkiaikojen varaaminen kesälle 2020 alkaa perjantaina 1.11.2019 klo 9. Katso lisätiedot ja ohjeet uutisesta. Kesän 2021 varaaminen alkaa maanantaina 2.11.2020 klo 9.

 

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

 

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että vihittävät ovat evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja rippikoulun käyneitä. Toinen vihittävistä voi kuitenkin olla myös jonkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Mikäli toinen vihittävistä ei kuulu ev. lut. kirkkoon tai muuhunkaan kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan, voidaan avioliitto siunata siviilivihkimisen jälkeen.

 

Siviiliavioliiton solmineille samaa sukupuolta oleville puolisoille voidaan järjestää rukoushetki.

 

Seurakunnassa järjestetään vuosittain, yleensä elokuussa, vihkitapahtuma Hääyö, jossa vihitään useita pareja saman illan aikana.

 

Avioliiton solmimisen ehtona oleva esteidentutkinta ja vihkiminen ovat maksuttomia. Oman seurakunnan jäsenille myös kirkko tai kappeli vihkipaikkana on maksuton.

Hääpari halaa toisiaan

Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa, virran tulva ei vie sitä mukanaan. Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi, hän saisi vain toisten pilkan. 
(Laulujen laulu 8:6–7)