Päätöksenteko Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa

Kokousnuija.

Seurakuntaneuvosto ja johtokunnat

Seurakuntaneuvosto ja kirkkoherra johtavat seurakuntaa. Seurakuntaneuvoston jäsenet ja muut seurakunnan luottamushenkilöt valitaan neljän vuoden välein pidettävillä seurakuntavaaleilla.

Vaaleissa valitaan jäsenet sekä omaan seurakuntaneuvostoon että yhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Lisäksi seurakunnan luottamushenkilöt toimivat yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston alaisuudessa toimivat eri työalojen johtokunnat, jotka koostuvat luottamushenkilöistä.

Tutustu johtokuntiin:

Päätöksenteko seurakuntayhtymässä

Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Sen valmisteleva ja toimeenpaneva elin on yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntayhtymässä päätetään seurakuntien taloudesta ja kiinteistöistä.

Lue lisää päätöksenteosta Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä.