Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyön johtokunta

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyön johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää seurakunnan diakoniatyötä. Sen tehtävänä on muun muassa laatia vuosittain työalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä vuosikertomus. Lisäksi se päättää Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniarahaston avustusvarojen käytöstä.

Diakoniatyön johtokunta kokoontuu vuoden aikana noin yhdeksän kertaa.

Johtokuntaan kuluu puheenjohtaja Kylli Kylliäisen lisäksi kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. 

Diakoniatyön johtokunnan jäsenet 2023–2026

Kylli Kylliäinen (pj.)
Susanna Kollanus
Asko Lindqvist
Aulis Veteläinen
Mika Lartama
Jonni Levaniemi
Soila Nyholm (vpj.)
Merituuli Stenberg
Marianna Roine

Diakoniatyön johtokunnan jäsenten yhteystiedot.

Diakoniatyön johtokunnan varajäsenet:

Antti Valkama, Mia Heinonen, Michael Nieminen, Ritva Alanko

Seurakunnan työntekijöistä kokouksissa paikalla ovat diakoniatyön johtoryhmän jäsenet