Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyön johtokunta

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyön johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää seurakunnan diakoniatyötä. Sen tehtävänä on muun muassa laatia vuosittain työalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä vuosikertomus. Lisäksi se päättää Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniarahaston avustusvarojen käytöstä.

Diakoniatyön johtokunta kokoontuu vuoden aikana noin yhdeksän kertaa.

Johtokuntaan kuluu puheenjohtaja Kylli Kylliäisen lisäksi kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. 

Diakoniatyön johtokunnan jäsenet 2019-2022

Kylli Kylliäinen (pj)
Tiina Anttila
Riikka Helenius
Risto Itkonen
Asko Lindqvist
Antti Valkama
Soila Nyholm
Kari Mononen
Marianna Roine.

Diakoniatyön johtokunnan jäsenten yhteystiedot.

Diakoniatyön johtokunnan varajäsenet:

 Liisa Turtiainen, Anja Leinikka, Teemu Kukko, Helena Hieta.

Seurakunnan työntekijöistä kokouksissa paikalla ovat diakoniatyön johtoryhmän jäsenet