Lähetys- ja aikuistyön johtokunta 

Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan tehtävänä on suunnitella, kehittää, toteuttaa ja ylläpitää tietoisuutta ja innostusta lähetystyöstä seurakunnassa, sekä koordinoida aikuistyötä.  Työtä tehdään yhteistyössä seurakunnan eri työalojen, sekä lähetysjärjestöjen kanssa.  Johtokunta laatii seurakuntaneuvostolle toimintasunnitelman ja talousarvioehdotuksen, sekä valvoo määrärahojen käyttöä. Johtokunta laatii vuosittain seurakuntaneuvostolle myös toimintakertomuksen. Johtokunnan tehtävänä on tehdä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja lähetys- ja aikuistyöhön liittyvistä kysymyksistä. 

Johtokunnan puheenjohtajana toimii Ulla Appelroth

Jäsenet 

Ulla Appelroth, pj
Pekka Arvio
Joni Jantunen
Pia-Nina Mohr
Antti Piirainen
Riku Rantakari
Tuula Ruuska
Pirkko Valkama
Tuula Vranki-Niemi 

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot

Varajäsenet: Kalervo Aaltonen, Hanna Heikkilä, Hanna-Liisa Malinen,Jukka Mirvo

Seurakunnan työntekijöistä kokouksissa paikalla ovat lähetys- ja aikuistyön johtoryhmän jäsenet.