Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lähetys- ja aikuistyön johtokunta 

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lähetys- ja aikuistyön johtokunnan tehtävänä on suunnitella, kehittää, toteuttaa ja ylläpitää tietoisuutta ja innostusta lähetystyöstä seurakunnassa, sekä koordinoida aikuistyötä. Työtä tehdään yhteistyössä seurakunnan eri työalojen, sekä lähetysjärjestöjen kanssa.

Johtokunta laatii seurakuntaneuvostolle toimintasunnitelman ja talousarvioehdotuksen, sekä valvoo määrärahojen käyttöä. Johtokunta laatii vuosittain seurakuntaneuvostolle myös toimintakertomuksen. Johtokunnan tehtävänä on tehdä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja lähetys- ja aikuistyöhön liittyvistä kysymyksistä. 

Johtokunnan puheenjohtajana toimii Ulla Appelroth

Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan jäsenet 2019-2022

Ulla Appelroth (pj)

Pekka Arvio

Pia-Nina Mohr

Marja-Leena Nykänen

Antti Piirainen

Riku Rantakari

Ville Vihriälä

Tuula Ruuska

Tuula Vranki-Niemi

Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan jäsenten yhteystiedot.

Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan varajäsenet:

Kalervo Aaltonen, Hanna Heikkilä, Hanna-Liisa Malinen ja Jukka Mirvo.

Seurakunnan työntekijöistä kokouksissa paikalla ovat lähetys- ja aikuistyön johtoryhmän jäsenet