Seurakunnan nimikko- ja kummikohteet

Nimikkokohteet

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalla on viisi nimikkokohdetta ympäri maailmaa. Nimikkokohdessopimukset on tehty Suomen kirkon eri lähetysjärjestöjen kanssa. Seurakuntana olemme sitoutuneet tukemaan kohteita vuosittain taloudellisesti. Lisäksi seurakunta rukoilee nimikkokohteissa tehtävän työn puolesta. Seurakunta saa vuosittain raportteja nimikkokohteista ja siellä tehtävän työn tuloksista sekä haasteista.

Alta löydät tietoa seurakunnan nimikkokohteista.

Kuvassa kenialaiset lapset iloisena vedenhakumatkalla kaivolla. Leikiksi meni.

Etiopia

Etiopia on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan nimikkotyöalue. Tuemme laaja-alaisesti koko Etiopian luterilaisen kirkon työtä.

Tukiohjelma sisältää muun muassa kuurojen opetuksen kehittämistä, vammaisten yhteisöpohjaista voimaannuttamista, terveyskasvatusta, naisten ja vammaisten voimaannuttamista, tasavertaisuuden esiinnostamista yhteiskunnassa sekä syrjinnän poistamista.Tukiohjelma sisältää myös lasten ja nuorten tukikeskuksessa tehtävän työn tukemista, sekä teologisen koulutuksen tukemista. Tukiohjelmalla ylläpidetään myös Suomen Lähetysseuran vierastalon ylläpitoa, sekä tuetaan AIDS-orpojen asemaa.

Suomen Lähetysseura

Voit seurata työtä

Verkkosivu:Suomen Lähetysseura Etiopia

Facebook:Suomen Lähetysseura Etiopiassa

Instagram: suomenlahetysseura

Uutiskirjeet ja kohderaportit:

Kohderaportit 2018

Kuvassa kaksi toivon koulun tyttöä koulun pihalla, taustalla muit oppilaita.

Palestiina ja Jordania

Palestiinassa ja Jordaniassa tukemaamme hanketta toteutetaan paikallisen yhteistyökumppanin Jordanian ja Pyhän Maan evankelisluterilaisen kirkon, ELCJHL, kanssa. Kirkko ylläpitää neljää koulua Länsirannalla, joista kolme on Suomen Lähetysseuran kummiohjelmassa. Lähetysseuran tuki kouluille kanavoidaan kummiohjelman kautta, jonka piirissä on noin 200 oppilasta. Oppilaat kummiohjelmaan valitsee paikallinen valintatoimikunta. Toimikunnat valitsevat oppilaat kummiohjelmaan hakemusten perusteella. Kummioppilaissa on sekä muslimeja että kristittyjä.

Laadukas opetus antaa hyvät eväät jatkokoulutukseen. Tämä ohjelma on suunniteltu tukemaan opiskelijoita, joiden perheet ovat huonossa taloudellisessa tilanteessa eivätkä voi maksaa lukukausimaksuja ja rekisteröintimaksuja. Koulut tarjoavat mahdollisuuksia menestyä akateemisesti ja kasvattaa lahjakkuuksia tavalla, joka ei välttämättä ole mahdollista julkisissa kouluissa. Nämä varat kattoivat 210 oppilaan, kristittyjen ja muslimien, lukukausimaksuja kolmessa koulussa; Evangelical Lutheran School Beit Sahourissa, School of Hope Ramallahissa ja Dar Al Kalima Bethlehemissä.

Lähetysseuran kummituesta pieni osa suunnataan myös erityisopetukseen. Erityisopetusohjelma antaa yksilöllistä opetusta niille oppilaille, joille kaikki opetus ei aina onnistu normaalissa luokkaopetuksessa. Erityisopettaja auttaa opettajia tunnistamaan erityisopetusta tarvitsevia oppilaita. Hanke toteutetaan palkatun, pätevän kokopäiväisen opettajan työpanoksen avulla.

Pieni osa kummituesta kohdennetaan myös Bet Sahourin koulun ammatilliseen opetukseen. Tämä projekti tarjoaa noin 400 oppilaalle ammatillista koulutusta. 

Hanke on koettu hyödylliseksi koulussa, kun opiskelijat, naiset ja miehet, pystyvät käyttämään luovuuttaan ja energiaansa tehden asioita käsillään. He ovat luoneet runsaasti teoksia, joita on myyty vuosittain joulu- ja pääsiäismyyjäisissä Jerusalemissa ja koulujen sosiaalisissa tilaisuuksissa. Opiskelijat arvostavat mahdollisuutta käyttää käsiään. Ammatillinen koulutus on parantanut heidän mahdollisuuksiaan huolehtia
osaltaan myös perheistään.

Suomen Lähetysseura

Voit seurata työtä: 

Verkkosivut: Suomen Lähetysseura Palestiina

Facebook: Suomen Lähetysseura Lähi-Idässä

Instagram: Suomen Lähetysseura 

Uutiskirjeet ja kohderaportit:

Kohderaportti 2018 

Kirkko maailmalla Podcast: Lähi-Idän lapset rauhan tiellä

 

 

Kuvassa angolalainen nuori poika kurkistaa hymyillen puun takaa.

Angola

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tukee Angolan luterilaisen kirkon työtä. Keskiössä on kirkon toimivuuden ja itsenäisyyden tukeminen, sekä hallinnon kehittäminen. 

Suomen Lähetysseura

 

Voit seurata työtä: 

Verkkosivut: Suomen Lähetysseura Angola

Facebook: Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa

Instagram: Suomen Lähetysseura

Uutiskirjeet ja kohderaportit: 2018

Kirkko maailmalla Podcast: Koronakuulumisia Eteläisess-Afrikassa

Kuvassa intialaiset naiset istuvat lattialla, yhdellä naisella pieni tyttö sylissään.

Intia

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tukee Intiassa tehtävää kristillistä medialähetystyötä. Medialähetysjärjestö Sanansaattajien (Sansa) kautta tuetaan järjestön yhteistyökumppanin TWR-Intian kristillistä radio- ja tv-ohjelmien tuottamista ja jälkihoitotyötä 18 kielellä. Järjestöllä on yhteistyösopimus myös UELCI:n (United Evangelical Lutheran Churches in India) kanssa, johon kuuluu 11 Intian luterilaista kirkkoa. 

Medialähetys Sanansaattajat
 

Voit seurata työtä: 

Verkkosivut: Medialähetys Sanansaattajat

Facebook: Medialähetys Sanansaattajat

Instagram: sansa.fi

VIdeot aiheesta: 

Käynti kahdessa intialaisessa kristityssä kylässä 

Nooan tarina & TWR radiokuuntelijaryhmät

 

Kuvassa aasialaisen suurpakupungin katuelämää. Moottoripyöriä on tiellä paljon, tien varressa paljon kauppoja.

Kiina

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tukee Suomen Pipliaseuran kautta tehtävää työtä. Tuella painetaan ja jaetaan kiinankielisiä Raamattuja. 

Kiinasta on tulossa maailman kristityin maa. Tavallisten kristittyjen rooli kristillisen sanoman levittämisessä on ensiarvoisen tärkeä. Heidän kauttaan kristinusko saa kiinalaisen asun. Kasvun taustalla on erityisesti kristittyjen halu pitää huolta heikommista ja tulkita Raamattua omassa elämäntilanteessaan.

”Pipliaseurojen tuki tekee mahdolliseksi Kiinan kirkkojen raamattutyön ja kirkon kasvun”, toteaa ministeri Wang.

Kiinan avauduttua 1979 on maassa levitetty yli 60 miljoonaa Raamattua Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella. Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseurojen jäsen.

Suomen Pipliaseura

 

Voit seurata työtä: 

Verkkosivut: Suomen Pipliaseura

Facebook: Suomen Pipliaseura

Instagram: pipliaseura

Videot Pipliaseuran tekemästä työstä Kiinassa: 

Raamattuja Kiinan maaseudulle

Raamattuja teologian opiskelijoille Kiinassa

Kiinalaiset Raamatut ja käännöstyö

Ystävyyden paino

 

Kuvassa kehitysvammainen kenialainen lapsi seisoo tukea vasten ja katsoo ulos ikkunasta.

Kenia

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tuella mahdollistetaan useiden kehitysvammaisten lasten pääsy kouluun. Kehitysvammaisilla on mahdollisuus osallistua kouluun, jossa opiskellaan kotitaloutta ja maanviljelystä, sekä tehdään puu- ja käsitöitä. Opetusohjelmaan kuuluu myös muun muassa tietotekniikkaam taideaineita, terveystietoa ja äidinkieltä. Oppilaita on yli sata ja tilat ovat käyneet ahtaiksi. Poikien asuntolan kaksi huonetta on jouduttu muuttamaan luokkatiloiksi. Koululla on myös puutetta henkilökunnasta. Tyttöjä asuntolassa on 40 ja hoitajia on vain kolme. Koululla asuu myös muutama aikuinen, joille ei ole löytynyt paikkaa minne asettua koulun jälkeen. He asuvat asuntolassa ja se on välillä haasteellista, koska heitä varten täytyy aina olla henkilökuntaa paikalla, mylös lomien aikana. Koulussa ollessaan opiskelijat saavat tukea toisistaan, koska kaikilla on samanlaisia haasteita elämässään. 

Koulun loputtua oppilaitten sijoittuminen yhteisöön saattaa olla vaikeaa. vanhempia täytyy usein kannustaa, että nuorille järjestettäisiin mielekästä tekemistä. Opitut taidot pysyisivät mielessä, eivätkä he syrjäytyisi. 

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

 

Voit seurata työtä: 

Verkkosivut: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Facebook: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Instagram: sley1873

Uutiskirjeet ja kohderaportit: 2/2019

 

Kuvassa nepalilaisia nuoria naisia koululuokassa opiskelemassa englantia.

 

Kummikohteet

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalla on myös kummikohde FOCUS. FOCUS on nepalilainen kansalaisjärjestö ja Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani,  joka työskentelee  erityisesti  köyhien  kristittyjen  nuorten  hyväksi.  Kristityt  nuoret voivat hakea Focuksen kautta stipendiä jatko-opintojaan varten. Hyvin monelle nuorelle stipendin saaminen on välttämätöntä opiskelun mahdollistamiseksi. 

Päämääränä  on  saada  Nepalin  kirkolle  lisää  koulutettuja  vastuunkantajia.  Seurakun-tien  kehitykselle  olennaisen  tärkeä  elementti  ovat  koulutetut  työntekijät.  Heidän koulutuksensa tukeminen on merkittävä tekijä kehityksessä. Stipendiaattitoiminnalla tuetaan  opiskelijoita  eri  aloilla:  opetus-,  tekniikan-,  terveydenhuolto-,  teologian-ja maatalousalalla. Kristittyjä rohkaistaan osallistumaan yhteisönsä kaikkeen elämään ja eri  ammattien  kautta  kristittyinä  maan  kehitykseen.  Hankkeen  tavoitteena  on  tukea kristittyjä vähävaraisia opiskelijoita, jotka eivät pystyisi opiskelemaan ilman rahallista tukea. Lähetysseuran  tukemat  Focus-opiskelijat  opiskelevat  kaikki  korkeakoulututkintoa  eri aloilla.

Suomen Lähetysseura

Voit seurata työtä: 

Verkkosivut: Suomen Lähetysseura Nepal 

Facebook: Suomen Lähetysseura Nepalissa

Instagram: Suomen Lähetysseura 

Uutiskirjeet ja kohderaportit:

Kohderaportti 2018