Varhaiskasvatusyhteistyö

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tekee yhteistyötä Hämeenlinnan päiväkotien ja perhepäivähoidon kanssa. Tarjoamme päiväkodeille tuumaustuokio-nimisiä hetkiä, joissa aiheina ovat muun muassa ystävyys, kaveritaidot, hyvyys ja luonnon kunnioittaminen. Perhepäivähoitajille hoitolapsineen tarjoamme kerhotoimintaa kerran viikossa taas keväästä 2021 lähtien.

Yhä edelleen elämme poikkeuksellista aikaa epävarmuustekijöineen ja olemme päätyneet siihen ratkaisuun, että syksyn 2020 ajan kuvataan tuumaustuokiovideoita YouTubeen. Lähetämme päiväkoteihin aina linkin, kun uusi video on ilmestynyt katsottavaksi. Haluamme näin toimia omalta osaltamme turvallisesti välttäen tartuntariskejä, mutta kuitenkin niin että yhteistyömme säilyy kaupungin varhaiskasvatusväen kanssa.

Kevät 2021: