Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäsenten virkatodistuslomakkeet ja sukuselvitykset perunkirjoitusta varten tilataan Tampereen aluekeskusrekisteristä, puh. 03 2190 700 arkisin klo 9–15. Muut Tampereen aluekeskusrekisterin yhteystiedot löydät täältä.

Virkatodistus- ja sukuselvitystilauksen voi tehdä myös suoraan sähköisellä lomakkeella.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta liittynyt Tampereen aluekeskusrekisteriin

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta liittyi 1.1.2020 alkaen Tampereen aluekeskusrekisteriin. Aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen pito keskitetysti. Kirkonkirjojen pitoon sisältyy muun muassa virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittymisten rekisteröiminen.

Kun tarvitset virkatodistusta tai sukuselvitystä, voit tilata sen helposti sähköisellä lomakkeella

Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan. Tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti. Vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev. lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen.

Sukututkimukset

Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään Tampereen aluekeskusrekisterissä, josta voit kysyä lisätietoa asiasta.

Hinnat

Todistusten hinnat vaihtelevat niiden tekemiseen käytetyn työmäärän mukaan. Jotkin todistukset vaativat tiedon hakemista esimerkiksi vanhoista kirkon kirjoista. Todistuksia voidaan joutua laatimaan manuaalisesti eli käsin myös todistuksen käyttötarkoituksen takia.

Katso virkatodistusten, sukuselvitysten ja -tutkimusten hinnat Tampereen aluekeskusrekisterin sivuilta.

Apua sähköiseen asiointiin

Rauhankatu 14
13100  Hämeenlinna

040 804 9300 (arkisin klo 13–15) • Tilavaraukset, kasteen ja vihkimisten järjestelyt 040 804 9333 (arkisin klo 9–12, 13–15) • Hautauspalvelut 040 804 9444 (arkisin klo 9–12, 13–15)