Helluntai

"Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista; me kaikki olemme sen todistajia." (Apt 2:32) 

Helluntai on kirkon syntymäpäivä. Ensimmäisenä helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin apostolien päälle. Se on pääsiäisajan viimeinen juhla. Siitä lähtien nimetään kirkkovuoden loppujakson sunnuntait helluntain mukaan.

Helluntain jälkeisten sunnuntaiden keskeisiä aiheita ovat Jeesuksen opetukset, elämä kristittynä Pyhän Hengen johdatuksessa ja kirkon todistus uskostaan. Tätä ilmentää myös liturgisena värinä käytettävä vihreä, elämän, kasvun ja toivon väri.

Kirkastussunnuntai

Kirkastussunnuntai sijoittuu heleimpään aikaan, heinäkuuhun. Päivän raamatunteksti kertoo, kuinka Jeesus lähti kolmen opetuslapsen kanssa vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi kuin valo (Matteus 17).

Kristuksen kirkastuminen oli hänen elämänsä käännekohta. Apostolit saivat vuorella kokea, kuinka loistava pilvi verhosi heidät ja kuulla Jumalan äänen: ”Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä.”

Etsiessään elämänsä suuntaa moni toivoo kirkastuskokemusta. Herran siunauksessa rukoillaan Herraa kirkastamaan kasvonsa. Pyhä Birgitta ilmaisi saman asian sanoin: Herra, osoita minulle tie ja anna voimia sitä kulkemaan.

Tuomiosunnuntai

Tuomiosunnuntai on kirkkovuoden viimeinen pyhä, tilinteon päivä vuoden pimeimpään aikaan marraskuussa. Pyhä muistuttaa siitä, että tämä maailma päättyy aikanaan. Odotamme Kristuksen paluuta ja viimeistä tuomiota.

Raamatuntekstit puhuvat siitä, miten Kristus on läsnä lähimmäisen valepuvussa. Hyvää tekemällä emme tule paremmiksi Jumalan silmissä, vaan hyvää on tehtävä lähimmäisten vuoksi.

Uskonpuhdistuksen muistopäivä

22. helluntain jälkeisenä sunnuntaina vietetään uskonpuhdistuksen muistopäivää. Ajankohta osuu loka–marraskuun vaihteeseen, koska Martti Luther naulasi teesinsä Wittenbergin kirkon oveen 31.10.1517. Teeseissään hän vaati kirkon uudistumista. Tapahtumaa on pidetty uskonpuhdistuksen alkuna.