Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan päiväkerhot

Päiväkerho on seurakunnan varhaiskasvatusta 2-6-vuotiaille lapsille. Kerhojen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.

Päiväkerhojen kokoontumisajankohdat ja kerhomaksu

Kerholaiset tapaavat toisiaan kaksi kertaa viikossa 2,5-3 tuntia kerrallaan. Kerhot kokoontuvat pääsääntöisesti koulujen toiminta-aikoina. 

Kevätkausi käynnistyy viikolla 2.

Seurakunnan päiväkerhojen kerhopaikat

Kerhon alkamisesta ja ryhmäjaosta ilmoitetaan sähköisesti ilmoittautuneille. 

Kerhomaksu on 34 € lukukaudessa.

Ilmoittautuminen seurakunnan päiväkerhoon

Lasten päiväkerhoihin (2v, 3-5v, mörrikerhot) voi kysellä vapaita paikkoja lapsityönohjaaja Niina Huttuselta, p. 040 804 9381, niina.huttunen@evl.fi.

Kerhoissa opetellaan toimimaan yhdessä

Kristillisen ihmiskuvan mukaan jokainen on ainutkertainen, tärkeä ja pyhä. Lapsia ohjataan tunnistamaan omia ja muiden vahvuuksia ja arvostamaan toinen toisiaan.

Kerhoissa harjoitellaan yhdessä hiljentymistä, tutkitaan Raamatun kertomuksia ja rukoillaan, ihmetellään elämän pieniä ja isoja asioita, leikitään, lauletaan, askarrellaan, satuillaan ja opetellaan ryhmätaitoja. Kerholaiset myös retkeilevät ja osallistuvat lasten kirkkoihin ja tapahtumiin.

Toimimme kasvatuskumppanuudessa vanhempien kanssa.

Eri painotuksia päiväkerhoryhmissä

Syksyllä 2021 käynnistyi liikuntapainotteinen päiväkerho Poltinaholla sekä luontopainotteinen päiväkerho Loimalahdessa, 2-vuotiaille omat päiväkerhoryhmät sekä Anttilankadulla että Loimalahdessa.

Mahdollisia vapaita paikkoja sekä lisätietoja voi kysellä lapsityönohjaaja Niina Huttuselta, p. 040 804 9381, niina.huttunen@evl.fi.