Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan päiväkerhot

Päiväkerho on kirkon varhaiskasvatusta 3-6-vuotiaille lapsille. Kerhojen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.

Kerhoissa opetellaan toimimaan yhdessä

Kristillisen ihmiskuvan mukaan jokainen on ainutkertainen, tärkeä ja pyhä. Lapsia ohjataan tunnistamaan omia ja muiden vahvuuksia
ja arvostamaan toinen toisiaan.

Kerhoissa harjoitellaan yhdessä hiljentymistä, tutkitaan Raamatun kertomuksia ja rukoillaan, leikitään, lauletaan, askarrellaan, satuillaan ja opetellaan ryhmätaitoja. Kerholaiset myös retkeilevät ja osallistuvat lasten kirkkoihin ja tapahtumiin.

Toimimme kasvatuskumppanuudessa vanhempien kanssa.

Ilmoittautuminen seurakunnan päiväkerhoon

Lapsen voi ilmoittaa päiväkerhoon heti, kun hän täyttää kolme vuotta. Päiväkerhot ovat 3–6-vuotiaille lapsille.

Päiväkerhoihin ilmoittaudutaan sähköisesti täältä.

Ilmoittautuminen on käynnissä jatkuvasti. Ryhmiin otetaan kerholaisia niin kauan kunnes ryhmät ovat täynnä. 

Uusia kerholaisia otetaan kesken syys- ja kevätkauden kaikkiin niihin ryhmiin, joissa on tilaa.

Päiväkerhojen kokoontumisajankohdat ja kerhomaksu

Kerholaiset tapaavat toisiaan kaksi kertaa viikossa 2,5-3 tuntia kerrallaan. Kerhot kokoontuvat pääsääntöisesti koulujen toiminta-aikoina.

Kerhon alkamisesta ilmoitetaan sähköisesti ilmoittautuneille. 

Kerhomaksu on 34 € lukukaudessa.

Seurakunnan päiväkerhojen kerhopaikat

Kerhon ryhmäjaosta ilmoitetaan sähköisesti ilmoittautuneille.