Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu

 

Haluamme olla mukana viemässä toivoa ja evankeliumin hyvää sanomaa kohtaamalla ihmisiä kokonaisvaltaisesti sanoin ja teoin. Haluamme kertoa Jumalan suuresta rakkaudesta. Osallistumme paremman maailman rakentamiseen keskustellen oikeudenmukaisuudesta ja yhdenvartaisuudesta sekä pitämällä yllä toivoa ja huolehtimalla luomakunnasta. Lähetystyössä on kyse välittämisestä, jakamisesta, oppimisesta ja yhteydestä.

Jeesus on antanut meille jokaiselle tehtävän, jossa saamme olla mukana:

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. (Matt. 28:19–20)

Kokonaisvaltaisesti ymmärrettynä tähän hyvään sanomaan sisältyvät yhteinen julistus, palvelu, oikeudenmukaisuuden edistäminen maailmassa ja dialogi eri uskontojen edustajien kanssa.

Sanoja ja tekoja ei voi pitää erillään toisistaan. Kristillinen kirkko vastaa aina kulloisenkin ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko toimii lähetystyön, kehitysyhteistyön ja katastrofiavun kautta yli 60 maassa, kuudessa maanosassa. Työtä kirkossa koordinoi Kirkon lähetystyön keskus. Työstä ulkomailla vastaavat kirkon kanssa sopimuksen tehneet lähetysjärjestöt, jotka toimivat yli 30 maassa ja yli 400 lähetystyöntekijän voimin. Teemme yhteistyötä myös Kirkon Ulkomaanavun kanssa.