Lähetys- ja kansainvälisyystyö

Lähetystyön tarkoituksena on evankeliumin, hyvän sanoman, levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Työ perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. (Matt. 28:19–20)

Kokonaisvaltaisesti ymmärrettynä tähän hyvään sanomaan sisältyvät julistus, palvelu, oikeudenmukaisuuden edistäminen maailmassa ja dialogi eri uskontojen edustajien kanssa.

Sanoja ja tekoja ei voi pitää erillään toisistaan. Kristillinen kirkko vastaa aina kulloisenkin ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko toimii lähetystyön, kehitysyhteistyön ja katastrofiavun kautta yli 60 maassa, kuudessa maanosassa. Työtä kirkossa koordinoi Kirkon lähetystyön keskus. Työstä ulkomailla vastaavat kirkon kanssa sopimuksen tehneet seitsemän lähetysjärjestöä, jotka toimivat yli 30 maassa ja yli 400 lähetystyöntekijän voimin. Teemme yhteistyötä myös Kirkon Ulkomaanavun kanssa.