Uutislistaukseen

Perheasiain neuvottelukeskuksen ajanvaraus on ruuhkautunut

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja on vuoden vaihteesta lähtien kysytty poikkeuksellisen paljon. Kysynnän kasvun taustalla on monia asioita.  

family-1866868.jpg

Perheasiain neuvottelukeskus on toiminut Hämeenlinnassa jo kohta 50 vuotta. Se on tullut tunnetuksi ja luotetuksi pari –ja perheterapiapalveluiden antajaksi.  

 

– Asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun, mikä varmasti osaltaan helpottaa yhteydenottamista ja asiakkuuteen ohjaamista, kertoo Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Timo Korpinen. – Ajan saatossa kynnys avun hakemiseen on myös madaltunut.  Parisuhdeasioissa onkin parempi olla liikkeellä jo ennen kuin ongelmat ovat kasvaneet liian suuriksi.  

 

Oma vaikutuksensa perheneuvonnan kysynnän kasvuun on myös ajassa olevat epävarmuuden ja muutoksen tuulet. Korpisen mukaan korona-ajan vaikutukset parisuhteisiin ja perhe-elämään ovat alkaneet tulla esille, kun pahin epidemia-aika on ohitettu. Yhtä lailla Euroopassa vallitseva sotatila ja sen seurauksena tullut taloudellinen taantuma ja hintojen nousu huolestuttavat niin aikuisia kuin lapsiakin. Ulkoiset uhkakuvat ja elämän epävarmuus heijastuvat perheisiin ja niiden ihmissuhteisiin. 

 

– Perheneuvontapalveluiden kysynnän kasvu on valitettavasti johtanut siihen, että asiakkaiden odotusaika perheneuvojan luokse on venynyt tällä hetkellä useamman kuukauden mittaiseksi, sanoo Korpinen. –  Olemme miettineet jopa ajanvarauksen hetkellistä sulkemista, mutta päädyimme kuitenkin siihen, että ajanvarauksemme on auki normaalisti arkipäiväisin klo 9-12.  Tavoitteemme on, että asiakkaiksi hakeutuvien odotusaika ei kasvaisi kuitenkaan liian pitkäksi.

 

Apua kannattaa kysellä myös muilta auttajatahoilta ja joidenkin kohdalla hyötyä voi olla myös netistä löytyvistä parisuhteisiin liittyvistä tehtävistä ja keskusteluvirikkeistä.

 

Viime vuonna perheneuvonnassa kävi 386 asiakasta. Vuoden 2022 alussa uusien asiakkaiden ottaminen jouduttiin keskeyttämään pitkien jonojen takia. Keskeisimmät tulosyyt olivat vuorovaikutusongelmat, erokysymykset sekä elämänvaihekriisit.  

 

20.4.2023 09.57