Uutislistaukseen

Perheasiain neuvottelukeskus  50 v: Isien merkitys perheessä: Uusimmat tutkimustulokset ja tulevaisuuden näkymät

Isät ja Isyys-luento
ke 10.4. klo 18.00

Mitä tutkimus tietää tämän päivän iseistä ja heidän arjestaan pienten ja vähän isompienkin lasten perheistä? Isyyttä, vanhemmuutta ja perhe-elämää tutkinut kasvatustieteen yliopistolehtori Petteri Eerola Jyväskylän yliopistolta tulee 10.huhtikuuta kertomaan uusimpia tutkimuskuulumisia isyystutkimuksen saralta ja valaisee millaisia 2020-luvun isät ovat.

 

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Timo Korpisen mukaan isyyden tutkiminen antaa tärkeää tietoa ja lisää ymmärrystä isyyden merkityksestä niin isälle itselleen kuin muillekin perheenjäsenille.

Isyystutkimuksella on merkitystä myös yhteiskunnallisesti. Isätutkimus voi nostaa esille sellaisia asioita, jotka auttavat päättäjiä suuntaamaan resursseja vaikkapa perheiden ja parisuhteiden tukemiseen

– Tutkimustiedon perusteella isät voivat arvioida omaa isyyttään suhteessa muiden isien kokemuksiin ja siten saada vaikkapa vahvistusta siihen, että on riittävän hyvä isä. Tutkimustieto voi myös auttaa isää huomaamaan omassa isyydessään niitä kohtia, joissa olisi hyvä toimia toisella tavalla.

– Muille perheenjäsenille tutkittu tieto isyydestä voi auttaa esimerkiksi oman isäsuhteen työstämistä.

Korpisen mukaan nykyään ajatellaan, että vastasyntynyt luo suhdetta sekä äitiin että isään alusta alkaen. Isä ei ole siis sellainen vanhempi, jonka tulee lapselle merkittäväksi vasta myöhemmin.

– Nykyisin isyys nähdään yhä enemmän osana lapsen elämää alusta alkaen. Isät ovat aktiivisesti mukana lastensa hoidossa ja elämässä heti syntymästä lähtien. He jakavat tasapuolisesti arjen vastuuta äitien kanssa. Isä ei ole enää vain tukemassa äitiä vaan myös rakentamassa suhdetta lapseen ja luomassa hänelle turvallista ja rakastavaa kasvuympäristöä.

– Isä on merkittävässä roolissa lapsen kehityksessä, ja hänen suhteensa lapseen, auttaa lasta eriytymään äidistä ja oppimaan itsenäisyyttä.

 

 

Perheneuvonnan vastaanotolla on havaittu, että isiltä opitut taidot ja läsnäolo ovat arvokkaita lapsille. Isät rohkaisevat ja kehuvat lapsiaan, mikä edistää lapsen itseluottamusta ja kasvua.


Isät ja Isyys-luento
ke 10.4. klo 18.00
Poltinahon seurakuntatalo

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan yhdessä iseistä ja isyydestä. Tämä luento on toinen osa merkittäviä sukulaisuussuhteita käsittelevästä luentosarjasta, jonka Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa 50-vuotisen perheiden hyväksi tekemänsä työn juhlistamiseksi.

29.3.2024 10.36