Uutislistaukseen

Oppilaitospappi jalkautui nuorten pariin mielenterveysviikolla

Opiskelijoiden mielenterveysviikkoa vietettiin viime viikolla Hämeen Ammattikorkeakoulussa.

MicrosoftTeams-image (5).png

 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan oppilaitospappi Maire Lampikoski kohtasi oppilaita yhdessä opiskeluhyvinvointipalvelujen työntekijöiden kanssa. Opiskelijoilta kysyttiin ”Miten kaikki voivat voida hyvin opiskeluyhteisössä?”. On tärkeää kuulla myös heitä, joihin esimerkiksi sosiaaliturvan leikkaukset kohdistuvat, ja jotka kipeästi tarvitsevat myös matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.
Oppilaat olivat aktiivisia vastaamaan: ”kiitetään toisiamme, ei kiusata, kysytään kuulumisia, jutellaan toisillemme, ollaan tukena ja apuna, käydään yhdessä juhlissa”.

Nuoret toivoivat enemmän tietoa saatavilla olevista mielenterveyspalveluista ja kertoivat huolensa avun saamisen vaikeudesta. Toiveena olisi saada lisää matalan kynnyksen palveluja. Myös enemmän tietoa palveluista kaivattiin nuorisolle ja toivottiin, että ammattilaiset ottaisivat ongelmat todesta.

– Oppilaitospapin näkökulmasta koen, että on paljon nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on todella kovat paineet, Lampikoski kertoo. –  Taloudelliset haasteet, vaativia opintoja ja tehtäviä, yksinäisyyttä ja työn, sosiaalisten suhteiden ja opintojen yhteensovittamisen vaikeuksia, mielenterveysongelmia, arkielämän haasteita ja yllättäviä kriisejä. Kyllä siinä on iso porukka, joka tarvitsee apua. Pappina kykenen keskustelemaan ja sitä kautta tarjoamaan matalan kynnyksen keskusteluapua.

Oppilaitoksessa kuormitusta lisäsivät koulutehtävät. – Oppilaat kertoivat, että tehtäviä on liikaa ja ne ovat liian laajoja ja vaativia.  Myös taloudellinen pakko käydä töissä opiskelujen ohessa mainittiin kuormittavana tekijänä. – Tämä on kyselyyn vastanneiden näkökulma, Lampikoski muistuttaa.

Kuormitusta vähentävänä tekijänä pidettiin ymmärtäväisiä opettajia, jotka kuuntelevat opiskelijoita.

– Mielenterveys asioiden nostaminen on tärkeää, koska hyvällä mielenterveydellä on kauaskantoisia, positiivisia seurauksia, Lampikoski sanoo. –  Kauaskantoiset seuraukset pätevät myös heikkoon mielenterveyteen, se johtaa poissaoloihin koulusta, työstä ja sosiaalisista suhteista. Riittämättömät palvelut aiheuttavat suuria kustannuksia yhteiskunnalle ja heikentävät ongelmista kärsivien omanarvontuntoa, joka vaikeuttaa paranemista.

16.4.2024 13.19