Uutislistaukseen

Ryhmä ihmisiä siirtää ruokakasseja kärryllä sisään ovesta.

Auttamishankkeet suosituimpia

9.2.2021 15.27

Helmikuun alussa järjestetty Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan hankeäänestys oli menestys. Liki 900 hämeenlinnalaista kertoi, mihin hankkeisiin he haluavat seurakunnan käyttävän rahaa.

Ylivoimaisesti eniten ääniä saivat ruokajakelu ja auttamistyö. Hyvän Tahdon Ruokajakelun lisärahoitus sai äänistä 540 ja ihmisten auttaminen diakoniatyön kautta 329 ääntä. Äänestykseen osallistui 890 ihmistä.

Osallistujilta saatiin myös runsaasti ideoita, toiveita ja palautetta, jotka vaikuttavat hankkeiden ja toiminnan suunnitteluun seurakunnassa. Erityisesti seurakunnan tekemä auttamistyö sekä lasten ja nuorten hyväksi tehtävä työ saivat kiitosta. Myös korona-aikaan netissä tapahtuva yhteys ja sisällöt saivat kiitosta.

Voittajahanke: Lisärahoitus Hyvän Tahdon Ruokajakeluverkostolle

Hyvän Tahdon Ruokajakeluverkosto (HTR) järjestää ruoka-apua Hämeenlinnan seudulla. Verkoston avulla jaetaan kaupoista annettua hävikkiruokaa ja EU-ruokaa vähävaraisille perheille ja yksittäisille henkilöille. Ruokajakeluverkostolla on useita auttamispisteitä Hämeenlinnan alueella.

HTR-verkostossa on mukana suuri joukko hämeenlinnalaisia organisaatioita ja valtaosa kaupoista. Ruokajakeluun osallistuvat seurakuntien ja muiden toimijoiden vapaaehtoiset ja työntekijät. Verkostoon kuuluvat Hämeenlinnan seudun evankelisluterilaisista seurakunnista Hämeenlinna-Vanajan-, Janakkalan-, Kalvolan-, Hattulan- ja Hauhon seurakunnat.

Korona-aikana hävikkiruokaa on saatu kaupoista entistä vähemmän, koska hävikkiruokaa syntyy vähemmän. Samaan aikaan ruoka-avun tarvitsijoiden määrä on kuitenkin kasvanut.

Ruoka-avun ja hävikkiruoan jakelun lisäämiseksi HTR käynnistää yhteistyökumppaneidensa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan, Lammin seurakunnan, Janakkalan seurakunnan, Hämeenlinnan kaupungin ja Työvalmennussäätiö Luotsin kanssa kaksivuotisen projektin, jonka yhtenä tavoitteena on logistiikkakeskuksen perustaminen vuoden 2021 aikana.

Logistiikkakeskukseen voidaan hankkia ruokaa suoraan suurvarastoilta ja elintarviketeollisuudelta. Lisäksi keskus mahdollistaa ruoan kylmäkuljetuksen ja asianmukaiset kylmäsäilytystilat. Keskus hoitaa osittain myös ruoan toimittamisen lähemmäksi ruoka-apuverkoston (HTR) toimipisteitä. Hämeenlinnan evankelisluterilaiset seurakunnat rahoittavat toimintaa 40 000 eurolla.

Toinen hanke: lisää rahaa diakonialle

Toisessa toteutettavaksi äänestetyssä hankkeessa seurakunta käyttää 20 000 euroa lisää rahaa ihmisten auttamiseen ja rahallisiin avustuksiin diakoniatyön kautta. Käymme läpi tullutta palautetta ja toiveita ja tarkennamme tämän hankkeen suunnitelmaa helmikuun aikana.

Äänestyksen palkintoina olleet lahjakortit on arvottu, ja voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.