Uutislistaukseen

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on tärkeä yhteisö kaupungissa

Toimintaan osallistuttiin yli 60 000 kertaa 

Talvinen maisema Hämeenlinnan kirkosta ympäristöineen.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 3,7 miljoonaa suomalaista vuonna 2021. Prosentuaalisesti kirkon jäsenyys on 66,5 %:lla suomalaisista.  

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan kuului viime vuonna 37 643 jäsentä. Muutos edellisvuoteen oli -482 jäsentä. Kastettuja oli Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa 267. Määrä lisääntyi hieman edellisvuodesta Pandemiasta huolimatta seurakunta toimi aktiivisesti ja sen järjestämään toimintaan osallistuttiin 61 796 kertaa.

Rippikoulun suosio kasvoi viime vuonna

Pandemiatilanne hankaloitti rippikoulujen järjestämistä jo toista vuotta peräkkäin, mutta siitä huolimatta kolme neljästä 15-vuotiaasta kävi rippikoulun vuonna 2021. Rippikoulun suosio on jopa kasvanut koronatilanteesta huolimatta ja vuonna 2021 rippikoulun kävi Suomessa noin 49 600 henkilöä, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli noin 46 800.

Kirkkoon kuuluvista rippikoulun kävi yli 90 prosenttia ja suurin osa toivoi pääsevänsä nimenomaan leirille.  Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa rippikoulun kävi viime vuonna 474 nuorta.

Koronapandemia on haastanut seurakuntien rippikoulutyötä kahden vuoden ajan. Tästä huolimatta rippikoulut on pystytty järjestämään turvallisesti ja ammattitaitoisesti varsin muuttuvissa oloissa. Keväällä ryhmät kokoontuivat Teams-alustalla tai ulkona pienryhmissä. Pääsiäisenä rippikouluryhmät hyödynsivät Toivon ikkunoita, jotka seurakunta rakensi keskustan näyteikkunoihin. Musamessujen sijaan rippikouluryhmät kutsuttiin seuraamaan Instagramiin striimattuja musahartauksia.

Diakoniatyön asiakastapaamiset moninkertaistuivat

Vuonna 2021 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyöntekijät kohtasivat 3410 asiakasta. Kasvu on huomattava Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminta-alueella ja määrä kasvoikin lähes puolella koronavuosina. Koko maassa kohtaamisia oli 207 334.

Koronapandemia muutti diakoniatyötä ja työotetta muutettiin ketterästi vastaamaan ajankohtaiseen tilanteeseen.  Avun antamisen keinot muokkautuivat ja kehittyivät koronatilanteen mukaisesti. Vaikka monet toiminnot suljettiin kokonaan, diakonia ei mennyt missään vaiheessa kiinni, vaan diakoniatyöntekijät etsivät uusia toimintatapoja heikoimmassa asemassa olevien tavoittamiseksi. Diakoniatyö painottui yksilökohtaamisiin, joita oli ensimmäisenä koronavuonna 2020 jopa 34 % edellisvuotta enemmän. Kohtaamisten määrät kasvoivat merkittävästi kaikissa ikäryhmissä ja perherakenteissa nuorista aikuisista alkaen, mutta määrällisesti eniten apua hakivat yksin asuvat työikäiset ihmiset.

Muutokset ihmisten arjessa näkyivät diakoniatyössä heti. Koronapandemian alkumetreiltä lähtien diakoniatyöntekijät raportoivat ihmisten kokemasta avuntarpeesta: ahdistus epävarmuudesta, pelko, yksinäisyys, mielenterveysongelmat ja perheiden haasteet.

Ruoka-avustaminen palasi yhteisöruokailuista ruokakasseihin. Koronapandemian takia yhteisöruokailut oli laitettava tauolle. Ruoka-avun tarve kasvoi lomautusten, etäkoulujen ja muiden taloudellisten muutosten takia. 

Uudet työtavat saivat hyvän vastaanoton

Koronapandemia on ollut keskuudessamme jo muutaman vuoden ja pahimpana korona-aikana myös kirkkojen osallistuja määriä jouduttiin rajaamaan. Seurakuntalaisten ei kuitenkaan tarvinnut jäädä ilman jumalanpalveluksia, sillä hyvin pian suoratoisto eli striimaus vakiintui jumalanpalveluksissa ja tapahtumissa. Lisäksi kehitettiin ulkona järjestettävät suositut vaeltavat jumalanpalvelukset ja striimaukset.

Striimauksia järjestettiin 42 kpl ja niitä katsottiin yli 6000 kertaa. Jumalanpalveluksiin ja messuihin osallistuttiin yli 10 000 kertaa.  Vaihtoehtoiset tavat osallistua tapahtumiin otettiin hyvin vastaan Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa.

Toimintakertomus 2021

Linkki tiedostoon (PDF)

16.2.2022 18.23